Welkom

Welkom op de site van PKN Schermer!

Corrie van Duinen
Ds. Corrie van Duinen

De Protestantse Gemeente Schermer is een kleine actieve gemeente in het groene hart van Noord-Holland. Ds. Corrie van Duinen is onze predikant.

De gemeente kenmerkt zich, net als het omringende landschap, door ruimte. Ruimte in de zin van het grote gebied waar de leden wonen: in de zes dorpen van de Schermer en zelfs daarbuiten. Ruimte is er ook voor ieders verhaal, in gespreksgroepen, op cruciale momenten in het leven en in de vieringen.

De werkdagen van ds. Corrie zijn maandag, donderdag en vrijdag.

Nieuws

Huiskamerkring Goud bijeen

Op 9 januari zitten we met z’n negenen bij elkaar. De plek van ontmoeting is de huiskamer van Hans en Alie. Familieverhoudingen is het hoofdonderwerp. De Volkskrant van 3 augustus heeft een boeiend artikel geplaatst over de zonen van een predikant: ‘Het draadje dat de Blokhuisbroers (Leo en Paul) verbindt’.

Verslag van de gemeentevergadering op 9 februari 2020

Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een speciaal welkom voor dominee Corrie. Haar operatie zal vermoedelijk plaatsvinden in de eerste week van maart. Peter wenst haar veel sterkte toe. Corrie bedankt iedereen voor de vele blijken van belangstelling die zij ontvangen heeft. Tijdens haar afwezigheid zal ds. Marius Braamse haar …

verslag van de kerkenraadsvergadering van 14 januari 2020

Welkom, opening en mededelingen Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Mededelingen: Dominee Niels Gillebaard (onze consulent) heeft per 1 maart a.s. een beroep aangenomen in Heerhugowaard. Corrie is consulent in Graft-De Rijp. Er wordt overlegd met de gemeente Graft-De Rijp over hoe het verder moet, en wat …

Vieringen

De Protestantse Gemeente Schermer komt elke week bij elkaar voor een dienst in Stompetoren (Noordervaart) of Schermerhorn aan het Westeinde.

Viering 8 maart 2020

Voorganger: ds. D. Woudt, Avenhorn Collecte: Dorcas Organist: Eel van der Weij ...
08 mrt
10:00
Kerk op het Westeinde Schermerhorn

Viering 22 maart 2020

Voorganger: ds. B. Appers, Castricum Collecte: Stichting Noord-Hollandse vakantieweken Organist: Agnes Kauffman ...
22 mrt
10:00
Kerk op het Westeinde Schermerhorn

Taizé-viering ‘Dromen’

“Dromen”: dat is het thema van de Taizé-viering op 22 maart a.s. waardoor de Taizé werkgroep is geïnspireerd. ...
22 mrt
19:30 - 20:30
RK kerk Schermerhorn
Geen evenementen gevonden!
Meer laden