ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ook de PKN Schermer voldoet daaraan. 
Meer over de ANBI-regels…

Diaconie

ANBI rapport
  • SIN/fiscaal diaconie: 823397671
  • Rek. nr.: NL38RABO0357954882
  • KvK: 76354660

De gegevens van de diaconie van PKN Schermer vindt u hier (pdf).

Kerkrentmeesters

ANBI rapport
  • RSIN/fiscaal: 824130960
  • Rek. nr.: NL83RABO0357901207 of NL58RABO0373728565 (SKG)
  • KvK: 76354660

De gegevens van de kerkrentmeesters van PKN Schermer vindt u hier (pdf).

Beleidsplan

Het beleidsplan 2021-2025 vindt u hier.

Plaatselijke regeling

Er is een Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de
Protestantse Gemeente te Schermer

Laat een reactie achter