kerk

Datum

04 okt 2020

Tijd

10:00 - 10:45

Viering 4 oktober 2020

Voorganger……………………….ds. A.T. Kramer, Heiloo
Collecte……………………………. Verlangen naar vrede Rek.nr. NL38RABO0357954882
Collecte Kerk……………….Rek.nr. NL58RABO0373728565
Organist……………………. Henk van der Meiden