Laatste spreuk van de week

Tot besluit van de serie spreuken en gezegdes nog één die mijn moeder nog wel eens bezigde:

Wie belooft en niet zal doen

is gelijk een mager hoen

dat wel kakelt op de stok

maar geen ei legt in het hok

Spreuk van de week

Ik geloof in de zon, ook wanneer hij niet schijnt. 

Ik geloof in de liefde, ook wanneer ik haar niet voel. 

Ik geloof in God, ook wanneer Hij zwijgt.

Zvi Kolitz (Joods schrijver, 1912-2002)

Spreuk van de week

Het geloof eist geen kennis,

geleerdheid

of zekerheid,

maar een vrije overgave

en vreugdevolle gok

op Zijn niet ondervonden,

niet beproefde

en niet gekende goedheid

Luther

Paasgedicht

Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop,
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op

Pasen open dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid

Spreuk van de week

Geen winter zonder lentezon
een nacht zonder dageraad
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen te groot
om weg te rollen
wanhoop
heeft niet het laatste woord

als mensen opstaan
het licht niet vrezen
kiemkracht niet verstikken
woorden spreken
opstandig teder
geloven dat leven sterker is
dan de dood
dan gebeurt Pasen
weer
heel dichtbij.

(schrijver onbekend)

Spreuk van de week

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Gedeelte uit het ‘Gebed om kalmte’ van Reinhold Niebuhr. Hij schreef het  in 1943.