Spreuk van de week

Geen winter zonder lentezon
een nacht zonder dageraad
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen te groot
om weg te rollen
wanhoop
heeft niet het laatste woord

als mensen opstaan
het licht niet vrezen
kiemkracht niet verstikken
woorden spreken
opstandig teder
geloven dat leven sterker is
dan de dood
dan gebeurt Pasen
weer
heel dichtbij.

(schrijver onbekend)

Spreuk van de week

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Gedeelte uit het ‘Gebed om kalmte’ van Reinhold Niebuhr. Hij schreef het  in 1943.