Oecumene

Op zondag 27 oktober 2019 heeft de Taizé-werkgroep in de O.L. Vrouw Geboortekerk te Schermerhorn een Taizé-viering gehouden met het thema “Troost”. Belangstellenden hebben deelgenomen aan een sfeervolle viering van een uur met elementen uit Taizé zoals korte herhalende liederen, inspirerende teksten, gebeden en stilte met uitnodiging tot meditatie. Daarnaast was er gelegenheid tot het aansteken van een kaarsje voor een eigen intentie.

Voor, tijdens en na de dienst was er gelegenheid om in rust te luisteren naar prachtig harpspel door Caitlyn Immerzeel. Iedereen heeft ervan genoten.

Ook konden we kijken naar een passend, en creatief gemaakt aandachtscentrum met brandende kaarsjes.

Na de dienst hebben we samen nagepraat, koffie en thee gedronken en werden de teksten van deze viering uitgedeeld.

Mensen geven aan dat een Taizé-viering wordt ervaren als een moment van stilte en waar ruimte wordt geboden voor bezinning.

De Taizé-werkgroep gaat zich weer bezinnen op de volgende Taizé-viering op zondag 22 maart 2020.

Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap

Zondag 10 november hebben wij de eerste gespreksgroep van het seizoen gehouden, met als gastheer/vrouw Jan en Petra. De opkomst was heel goed.
Jan en Aart hebben de avond voorbereid.

Begonnen is met een inleiding op het thema, door Aart:
Goed rentmeesterschap, een actueel thema: lees de kranten, kijk naar TV, het gaat over de uitputting grondstoffen, de overconsumptie, vervuiling van de wereldzeeën, verdwijnen van allerlei dieren, zelfs insecten, ontbossing, smerige lucht, CO2 , N2, PFAS etc. etc. je zou er pessimistisch van worden.

“Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap” verder lezen

Huiskamerkring Goud in gesprek

Op de laatste dag van oktober zitten we met z’n achten in de huiskamer van Adri en Piet. Jeanne opent met ‘Bloem van vrede’ uit de bundel ‘Kom vanavond met verhalen’.
Er is veel in het nieuws dat ons hart treft en de opvallende verhalen stromen naar buiten.

Hoe schokkend
is het te lezen in je ochtendblad over oorlogen en geruchten van oorlogen.
Vluchtelingen uit Congo. Kinderen die uit de armen van moeders gerukt worden.
Of te horen over de schrijnende toestand in Chili, waar kranten nauwelijks over schrijven.
Chaos, opstand, in brand gestoken stations, waardoor vervoer niet meer mogelijk is. Het is bijna onmogelijk om je zaken daar goed te regelen. En waarom? Niemand die het begrijpt.

“Huiskamerkring Goud in gesprek” verder lezen

Een geanimeerd gesprek

Hier en daar wat krantenknipsels. Op de tafel  een stuk krant waarop flink gestudeerd was.

Acht deelnemers aan de Huiskamerkring Goud openen zo het nieuwe seizoen op donderdagmiddag 5 september. Gerda verwelkomt met ‘Een glimlach’.

Er is veel dat opviel in het nieuws.

Ik geef mijn leven een 10

Een man verwelkomt theaterbezoekers in een prachtig rood kostuum. Zo verspreidt hij wat vreugde in het leven en geniet ervan. Hij geeft zijn leven een 10. Hoe zit dat bij ons? Kunnen we ook een cijfer geven?

“Een geanimeerd gesprek” verder lezen

Veldboeket

De deuren van het Zwethuis staan wagenwijd open. Het is een warme augustusavond.

De linkerhand van Linda klemt stevig om de eerste dikke bloemenstengel. Haar vaardige rechterhand steekt steeds een nieuwe bloem schuin toe, terwijl haar vingers de onderste bladeren bijna ongemerkt van de stelen ritsen. Ondertussen draait haar steeds voller wordende hand om en om. De grote zonnebloemen draait ze met de kop naar het midden.

“Veldboeket” verder lezen

Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje uit een boekje over ‘Geloven in de Classis’

Actiepuntenlijst

-Verjaringstermijn grond schuurtje achter het Zwethuis. De buren hebben in een mail van 29 juli 2019 bevestigd dat zij geen aanspraak maken op het eigendom van de grond achter het Zwethuis. Het momentele gebruik van de aanbouw wordt gedoogd door de PKN te Schermer. De buren verklaren dat zij eventuele nieuwe bewoners erop zullen wijzen dat zij eveneens geen aanspraak kunnen maken op de grond.

“Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019” verder lezen

Huiskamerkring Goud op stap

We hadden afgesproken om op 16 mei bij elkaar te komen. Op diezelfde middag kwam Ring Alkmaar bij elkaar in Sint Pancras. Een themabijeenkomst waar alle naburige protestantse kerken voor uitgenodigd waren. Als zoekers, zieners en zeggers sprak het onderwerp ons wel aan: ‘Christelijke spiritualiteit in de Protestantse Kerk’. Bovendien was een van de sprekers onze ‘buurman’ Ds. Niels Gillebaard uit Graft-De Rijp. Toen was de beslissing gauw genomen en kon ik onze gespreksgroep opgeven voor de erbij aangeboden broodmaaltijd.

“Huiskamerkring Goud op stap” verder lezen

Van kaartenbak tot authenticatiesleutel

Afscheid van 9 jaar kerkelijk bureau

Ledenadministratie

Het was in 1911 wel even wennen voor ons kerkelijk bureau toen het systeem van de ledenadministratie op de schop ging. In zijn eentje probeerde Wil de overstap van de kaartenbak naar het nieuwe digitale systeem te doorgronden.

Hij werd lokaal beheerder van het LRP (Leden Registratie Protestantse kerk).

Vanuit de Pastorale raad bezocht ik af en toe met Wil de voorlichtingsavonden daarover.

“Van kaartenbak tot authenticatiesleutel” verder lezen

Huiskamerkring Goud bijeen op 14 maart

We kwamen met z’n tienen bij elkaar. De Nashville verklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in Nashville (USA) is opgesteld en nu in het Nederlands vertaald is. De kern van de verklaring spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en transgenderisme. Het heeft voor nogal wat beroering gezorgd in ons land. Het is voor ons onbegrijpelijk en pijnlijk dat medechristenen in deze tijd in ons land nog zo hard oordelen over medemensen. Hoewel enkele predikanten uit de PKN hun handtekening hieronder hadden gezet sprak de landelijke PKN leiding zich juist uit tegen deze verklaring.

“Huiskamerkring Goud bijeen op 14 maart” verder lezen