Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 juli 2021

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur Jan leest een bewerking van Psalm 1 voor: je hebt altijd keuzes.

Mededelingen
Jan staat kort stil bij recente gebeurtenissen binnen onze gemeente, o.a. het afscheid van Corrie en het beroepen van Marius. We zijn blij en dankbaar dat Marius het beroep heeft aangenomen.

Postlijst
Er is een kaart van Corrie ontvangen met een bedankje voor de bedankbijeenkomst op 4 juli jl. Ella heeft een fotoboekje van de bijeenkomst gemaakt voor Corrie. Ella en Aleid gaan dit binnenkort bij haar brengen. Ella stuurt daarna de foto’s die op de omslag staan naar Art voor het besloten gedeelte van website.

Beleidsplan 2020-2024
Marius voegt alles samen en stuurt het daarna door naar de kerkenraad. Op 17 oktober a.s. wordt het beleidsplan voorgelegd aan de gemeente.

Voortgang beroepen ds. Marius Braamse
De kerkenraad besluit dat de predikantsplaats wordt ingevuld voor 50%. De vacature was 0,7 FTE; 0,5 FTE wordt ingevuld. 0,2 FTE vervalt. De formatieplaats voor een predikant van de PG te Schermer wordt daarmee 0,5 FTE. 26 september 2021 is de verbintenisdatum. De morgendienst vervalt. Carina Kapteyn doet de verbintenis. Plaats: de kerk in Stompetoren. Voorbereiding: Jos, Aart, Wil en Marius (uitnodiging, liturgie, koffie, e.d.).

Diensten coronatijd en zingen
Vanwege de oplopende coronabesmettingen besluit de kerkenraad nog geen gemeentezang toe te laten bij de gewone kerkdiensten.

Overleg met PG Graft-De Rijp
Een afspraak voor overleg komt als Marius hier als predikant bevestigd is. Er is over en weer behoefte om contact te hebben. 

  • In september heeft Marius een middag gepland over ‘het leven’. Daarover is overleg met Carina Kapteyn geweest. Mensen uit Graft-de Rijp kunnen er ook bij aansluiten. De kerkenraad is akkoord dat dit in de toekomst vaker gebeurt. 
  • Ook het idee om een keer een gezamenlijke bijzondere viering te houden is akkoord. Bijv. komend voorjaar, misschien in Grootschermer. Andere ideeën om samen te doen worden op prijs gesteld. 
  • Vakantievervanging: Marius en Carina vervangen elkaar. 
  • De wens wordt uitgesproken om naast de predikanten ook het moderamen, en daarna de kerkenraden met elkaar kennis laten maken. Dat wordt zo snel mogelijk in werking gezet.

Van de dominee

  • Marius heeft zijn lidmaatschap van de Algemene Kerkenraad van Alkmaar opgezegd.  Marius wil ‘vriend’ worden van Alkmaar, en lid van de Protestantse gemeente te Schermer. Voor Bert geldt het omgekeerde. 
  • Floor gaat dit jaar niet door. Voorstel van de Raad van Kerken: is er misschien toch een gezamenlijke oecumenische Floorkerkviering mogelijk? De kerkenraad is akkoord. Marius gaat voor. Plaats: katholieke kerk Schermerhorn. 
  • Mag livestream ook door uitvaartondernemers bediend worden? Zij kunnen de livestreaminstallatie huren en de dienst via een eigen link online zetten. De kerkenraad is daarmee akkoord. 
  • Wijzigen website: Corrie staat er nog op. Er wordt voorgesteld om een foto van beide kerkgebouwen en de predikant te plaatsen. Eventueel ook een tekst.

Rondvraag

  • Aart: gemeenteleden krijgen soms mail van de kerk in hun spambox. Hoe kan dat voorkomen worden? Dit kan waarschijnlijk niet voorkomen worden. Dat is de verantwoordelijkheid van ontvangers zelf.
  • Karel: Er is interesse getoond voor de huur van de pastorie. De diaconie neemt daarover een beslissing.

Sluiting
Wil sluit af met een stukje uit: ‘Lachen in de regen’ van Andre F. Troost. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Bij de deur van… Interview door ds. Marius

Begin maart kreeg ik een uitnodiging van ds. Marius om geïnterviewd te worden. Ik kreeg de vragen van tevoren maar die vond ik nogal lastig. Dus heb ik ze een beetje veranderd zodat het niet meer zo op een enquête leek. Toen Marius kwam hebben we eerst gezellig koffie gedronken en bij gekletst. Daarna maakten we de opname, na wat gehannes met snoertjes en een clipje. Het ging ongeveer zo. Marius stelde 5 keer een vraag en ik mocht ermee doen wat ik wilde.

“Bij de deur van… Interview door ds. Marius” verder lezen

Kort verslag ingelaste kerkenraadsvergadering 20-10-2020

Welkom: De voorzitter opent deze ingelaste vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

Corrie is tijdens dit eerste deel van de vergadering aanwezig en informeert de kerkenraad over haar ziekmelding. De toekomst is erg onzeker, en dat valt haar moeilijk. Het is onduidelijk of zij haar werk nog zal kunnen hervatten. Het werk valt haar nu te zwaar. Ze heeft het gevoel dat ze niet meer op een goede manier als predikant kan functioneren. Gelukkig heeft ze privé genoeg mensen die haar bijstaan.

“Kort verslag ingelaste kerkenraadsvergadering 20-10-2020” verder lezen

Black Lives Matter

Verslag van gespreksgroep 55-

Eind november vond er in het Zwethuis weer een avond van het ‘Praethuys’ plaats: de
gespreksgroep die in 2006 is begonnen voor mensen van ongeveer 25-40 jaar uit De Rijp en de Schermer. Inmiddels zijn we natuurlijk wat ouder en is de groep voor een groot deel van samenstelling veranderd, maar de groep bestaat nog steeds.

“Black Lives Matter” verder lezen

Huiskamerkring Goud bijeen op 28 oktober 2020

Zeven werken van barmhartigheid in deze tijd

Het Zwethuis staat gastvrij voor ons open op die woensdagmiddag. We komen met zijn zevenen en zitten op ruime afstand, maar kunnen elkaar goed horen en zien. Gerda leidt de bijeenkomst. Ieder krijgt de ruimte voor zijn persoonlijke verhaal. Daarna sluit Gerda dit gedeelte af met het voorlezen van een coronagedicht uit het kerkblad van Koggenland met een beschrijving van deze tijd.

“Huiskamerkring Goud bijeen op 28 oktober 2020” verder lezen

Huiskamerkring Goud bijeen – 16 sept. 2020

We zaten met z’n zessen keurig op 1,5 m afstand in het Zwethuis.
Koek en zopie stonden klaar en we waren blij elkaar weer te zien en te spreken.
We hadden ons voorbereid om te praten over het grote thema van deze tijd: de coronacrisis.
De confrontatie met de kwetsbaarheid van ons bestaan.
En hoe je overeind blijft als je in een crisis zit.
Ieder vertelde een persoonlijk verhaal over de afgelopen tijd.
Hoe bedreigend het was en daarna de gewenning.
Gelukkig was niemand in eigen gezin getroffen; wel sommige families.
Enkele punten die genoemd werden:

“Huiskamerkring Goud bijeen – 16 sept. 2020” verder lezen

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 25 augustus 2020

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.
Jan is vanavond voor de eerste keer voorzitter van de kerkenraadvergadering. Er is een
speciaal welkom voor Jos die hier voor het eerst aanwezig is.

Bezinning
Aan de hand van 5 platen is er een inhoudelijk gesprek over hoe we onze gemeente zien, en
hoe we kerk willen zijn in de toekomst. Corrie rondt deze korte bezinning af met een gebed:
‘Leven in uw licht’.

“Kort verslag Kerkenraadsvergadering 25 augustus 2020” verder lezen