Mijn oma was slavin in Suriname

Het is 8 oktober 2022.
Met onze Ionagroep zingen we die ochtend nieuwe psalmen in de Muiderkerk in Amsterdam Oost. Tussen de middag worden we getrakteerd op falafal wraps en is er tijd voor ontmoeting. Daarna kunnen we kiezen uit verschillende workshops. De zon en de frisse wind lokken me naar buiten. Ik kies voor een bezoek aan het Slavernijmonument in het Oosterpark tegenover de kerk.

Hanna Molly, een Surinaamse vrouw, is onze gids en leidt ons door het park.
Ik heb moeite om de groep bij te houden en ben bang om te verdwalen. Het park is veel groter dan ik dacht en het is voor mij een behoorlijke tippel. Vlak bij het OLVG ziekenhuis zie ik opeens het immens grote monument op een betonnen sokkel. De adem beneemt me.
Ik zie achteraan een aan elkaar geketende slavengroep, mannen, vrouwen, een kind, dan een man die met opgeheven armen door een poort gaat en helemaal rechts vooraan een grote juichende figuur die de toekomst in vrijheid tegemoet gaat.

Hanna Molly gaat bij het monument staan en ik sta beschroomd op een afstandje.
Tot mijn verbazing begint ze met ons te bedanken.
“Dankjewel dat jullie hier zijn gekomen om onze geschiedenis van slavernij eer te bewijzen en te luisteren naar onze verhalen. Dit monument, gemaakt door Edwin de Vries, verbeeldt het verleden van de slavernij, het heden en de toekomst waarin we vrij zullen zijn van discriminatie. Mijn oma was slavin in Suriname.

In 1863 werd de slavernij officieel afgeschaft. De slavenhouders kregen compensatie voor de schade die zij daardoor leden. Maar het duurde nog 10 jaar voordat de slaven werkelijk uit dienst mochten treden van hun meesters. Op 1 juli 1873, bijna 150 jaar geleden. Het is nu een andere tijd. Moeten we elkaar op het onrecht blijven aankijken dat er toen gebeurd is en soms ook nu nog doorwerkt? Nee, laten we luisteren naar elkaars verhalen en als het te erg wordt laten we dan net als Desmond Tutu bij de Waarheidscommissie stoppen met praten maar samen gaan zingen en dansen. Zoals we al jaren doen tijdens het Keti Koti festival op 1 juli in de Muiderkerk. Een bevrijdingsfeest. Keti Koti betekent: het breken van de ketting. We eten met elkaar aan feestelijk gedekte tafels, delen onze verhalen en zingen treur- en bevrijdingsliederen. Zwart en wit ontmoet elkaar. Dit gaat vooraf aan de officiële herdenking bij dit Slavernijmonument. Ik stel voor dat we nu samen het Onze Vader in het Surinaams gaan zingen”.

De wijs is mooi, ik probeer mee te doen. Hanna Molly is ontroerd als ze zingt en raakt de kluts kwijt. Dan proberen we het nog een keer, maar het is zo onbekend voor ons dat we het opgeven. Hanna Molly wordt door ons heel hartelijk bedankt voor haar uitleg en we besluiten met opzeggen van het Onze Vader, ieder in zijn eigen taal.

Diep onder de indruk loop ik terug door het park naar de Muiderkerk.

Adri V-K

Zondagavondgespreksgroep 60+: over de zonde

Verslag van de gesprekgroep van 8 januari 2023 in de Ark, Stompetoren
o.l.v. Jac Smit

Gastspreker: Fokko Omta

Nadat Adri, Petra en Jan ons van koffie/thee en lekker gebak van Ingrid hebben voorzien starten we rond de klok van 20.00 uur. Jac heet ons hartelijk welkom en ook Fokko die deze avond een uiteenzetting geeft over de relatie God – Mens, hun onderlinge verhouding.

Lees verder “Zondagavondgespreksgroep 60+: over de zonde”

Verslag van de week in zorghotel Nieuw Hydepark

Deze zomer werd ik uitgenodigd om eens deel te nemen aan de vakantieweek voor ouderen en gehandicapten in zorghotel Nieuw Hydepark van PKN in Doorn.  Na wat overwegen, wel of niet, leek het toch wel wat om eens een week niet in je eigen bed te slapen. Het was in de week na 15 oktober 2022. Na aankomst op de zaterdagmiddag werden de gasten ontvangen door de vrijwilligers en naar hun kamer gebracht. Elke gast een eigen vrijwilliger die je bijstond als je hulp nodig had. Om half zes een heerlijk diner opgeschept en in de avond kennismaken met de vrijwilligers en de medegasten en uitleg van het weekprogramma en presentatie van de uitstapjes.

Lees verder “Verslag van de week in zorghotel Nieuw Hydepark”

Zondagavondgespreksgroep 60+

13 november 2022 in de Ark, Stompetoren

o.l.v. Wil en Aart Vijfvinkel en Jan Vlaming

Hoe doe je dat: LEVEN!

De tv-presentator Coen Verbraak praat in een interviewprogramma met uiteenlopende gasten over wat het leven, ondanks alles, de moeite waard maakt. Hij opent de ontmoeting als volgt:

We hebben het leven allemaal cadeau gekregen, ongevraagd.
En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zit
Maar hoe doe je dat eigenlijk, LEVEN.

Lees verder “Zondagavondgespreksgroep 60+”

Meedoen met het oecumenische Floorkoor

Het parochieblad van Schermerhorn valt al jaren in mijn brievenbus. In september is het nog slechts een inlegvel geworden bij het Parochiemagazine van de grote R.K. Parochie Maria, Moeder van God van Purmerend en omstreken. De locatie Schermerhorn gaat spoedig sluiten. Maar eerst komt er nog een oecumenische Floorviering op 11 september.

De cantorij krijgt een oproep om mee te doen met het gelegenheidskoor. De repetities vinden plaats in de R.K. kerk in Schermerhorn en ik geef me op. De eerste oefenavond zit ik eerst nog in Alkmaar waar ik onverwacht getrakteerd word op een etentje door mijn kinderen. Heel gezellig maar ook wat tijdrovend. Na afloop spring ik als een haas op mijn fiets en sjees met pal tegenwind naar de kerk. Er staan heel wat fietsen op het plein en ik stuif naar binnen. Er wordt gauw een stoel voor me bijgezet en de gekopieerde muziekblaadjes zijn heet van de naald. Ik zit naast iemand uit het kerkkoor van Ursem die met dezelfde dirigent Marcel de liederen al geoefend heeft. Zij kan me alvast een beetje wegwijs maken.

Lees verder “Meedoen met het oecumenische Floorkoor”

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 13 juli 2021

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur Jan leest een bewerking van Psalm 1 voor: je hebt altijd keuzes.

Mededelingen
Jan staat kort stil bij recente gebeurtenissen binnen onze gemeente, o.a. het afscheid van Corrie en het beroepen van Marius. We zijn blij en dankbaar dat Marius het beroep heeft aangenomen.

Postlijst
Er is een kaart van Corrie ontvangen met een bedankje voor de bedankbijeenkomst op 4 juli jl. Ella heeft een fotoboekje van de bijeenkomst gemaakt voor Corrie. Ella en Aleid gaan dit binnenkort bij haar brengen. Ella stuurt daarna de foto’s die op de omslag staan naar Art voor het besloten gedeelte van website.

Beleidsplan 2020-2024
Marius voegt alles samen en stuurt het daarna door naar de kerkenraad. Op 17 oktober a.s. wordt het beleidsplan voorgelegd aan de gemeente.

Voortgang beroepen ds. Marius Braamse
De kerkenraad besluit dat de predikantsplaats wordt ingevuld voor 50%. De vacature was 0,7 FTE; 0,5 FTE wordt ingevuld. 0,2 FTE vervalt. De formatieplaats voor een predikant van de PG te Schermer wordt daarmee 0,5 FTE. 26 september 2021 is de verbintenisdatum. De morgendienst vervalt. Carina Kapteyn doet de verbintenis. Plaats: de kerk in Stompetoren. Voorbereiding: Jos, Aart, Wil en Marius (uitnodiging, liturgie, koffie, e.d.).

Diensten coronatijd en zingen
Vanwege de oplopende coronabesmettingen besluit de kerkenraad nog geen gemeentezang toe te laten bij de gewone kerkdiensten.

Overleg met PG Graft-De Rijp
Een afspraak voor overleg komt als Marius hier als predikant bevestigd is. Er is over en weer behoefte om contact te hebben. 

  • In september heeft Marius een middag gepland over ‘het leven’. Daarover is overleg met Carina Kapteyn geweest. Mensen uit Graft-de Rijp kunnen er ook bij aansluiten. De kerkenraad is akkoord dat dit in de toekomst vaker gebeurt. 
  • Ook het idee om een keer een gezamenlijke bijzondere viering te houden is akkoord. Bijv. komend voorjaar, misschien in Grootschermer. Andere ideeën om samen te doen worden op prijs gesteld. 
  • Vakantievervanging: Marius en Carina vervangen elkaar. 
  • De wens wordt uitgesproken om naast de predikanten ook het moderamen, en daarna de kerkenraden met elkaar kennis laten maken. Dat wordt zo snel mogelijk in werking gezet.

Van de dominee

  • Marius heeft zijn lidmaatschap van de Algemene Kerkenraad van Alkmaar opgezegd.  Marius wil ‘vriend’ worden van Alkmaar, en lid van de Protestantse gemeente te Schermer. Voor Bert geldt het omgekeerde. 
  • Floor gaat dit jaar niet door. Voorstel van de Raad van Kerken: is er misschien toch een gezamenlijke oecumenische Floorkerkviering mogelijk? De kerkenraad is akkoord. Marius gaat voor. Plaats: katholieke kerk Schermerhorn. 
  • Mag livestream ook door uitvaartondernemers bediend worden? Zij kunnen de livestreaminstallatie huren en de dienst via een eigen link online zetten. De kerkenraad is daarmee akkoord. 
  • Wijzigen website: Corrie staat er nog op. Er wordt voorgesteld om een foto van beide kerkgebouwen en de predikant te plaatsen. Eventueel ook een tekst.

Rondvraag

  • Aart: gemeenteleden krijgen soms mail van de kerk in hun spambox. Hoe kan dat voorkomen worden? Dit kan waarschijnlijk niet voorkomen worden. Dat is de verantwoordelijkheid van ontvangers zelf.
  • Karel: Er is interesse getoond voor de huur van de pastorie. De diaconie neemt daarover een beslissing.

Sluiting
Wil sluit af met een stukje uit: ‘Lachen in de regen’ van Andre F. Troost. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Bij de deur van… Interview door ds. Marius

Begin maart kreeg ik een uitnodiging van ds. Marius om geïnterviewd te worden. Ik kreeg de vragen van tevoren maar die vond ik nogal lastig. Dus heb ik ze een beetje veranderd zodat het niet meer zo op een enquête leek. Toen Marius kwam hebben we eerst gezellig koffie gedronken en bij gekletst. Daarna maakten we de opname, na wat gehannes met snoertjes en een clipje. Het ging ongeveer zo. Marius stelde 5 keer een vraag en ik mocht ermee doen wat ik wilde.

Lees verder “Bij de deur van… Interview door ds. Marius”