Paasgedicht

Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop,
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op

Pasen open dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid

Spreuk van de week

Geen winter zonder lentezon
een nacht zonder dageraad
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen te groot
om weg te rollen
wanhoop
heeft niet het laatste woord

als mensen opstaan
het licht niet vrezen
kiemkracht niet verstikken
woorden spreken
opstandig teder
geloven dat leven sterker is
dan de dood
dan gebeurt Pasen
weer
heel dichtbij.

(schrijver onbekend)

Spreuk van de week

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Gedeelte uit het ‘Gebed om kalmte’ van Reinhold Niebuhr. Hij schreef het  in 1943.

Spreuk van de week

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Spreuk van de week

Ik zal de lege plekken in mijn leven blijven aftasten zoals de tong steeds maar weer vaststelt dat er een tand ontbreekt. 
Maar ik zal me nooit misdeeld of in mijn waarde aangetast voelen wanneer ik niet krijg waarnaar ik verlang, omdat ik weet hoe gezegend ik ben met wat ik heb.

Harold Kushner

Spreuk van de week

Hoop is het geschenk dat God aan zijn schepping heeft gegeven. Het is het vermogen de werkelijkheid waar te nemen als een werkelijkheid met een altijd open einde. 

Tomáš Halík. RK priester, filosoof en theoloog

Van de dominee…

‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen…..’ (Lied 650)

Het zijn woorden van Barnard. Woorden die het geloof onder woorden brengen in een God die met je gaat. In heel het leven. Ook in alle nood. Daarom roepen wij iedere week weer ‘Heer ontferm U over ons’, ‘Kyrie eleison’, over alle nood die de wereld kent: groot verdriet, kleine zorgen, onoplosbaar leed. We kunnen er vaak weinig aan doen, en de nood van de wereld niet oplossen. Wat we wel kunnen doen – en dus ook trouw doen – is roepen om ontferming over alle ellende die wij zien en ervaren. In het geloof en het vertrouwen dat Gods goedheid door heel het leven heen gaat, ook in al die nood.

“Van de dominee…” verder lezen