Een pubquiz van de dominee

De herfstzon schijnt uitbundig op deze laatste dag van september.

Ontdaan van kaarsvet en rode soepvlekken hangen vier lichtgroene tafellakens te wapperen aan de waslijn. De kleur van de hoop.

De donderdag ervoor, op 28 september, kom ik aan bij de kerk van Stompetoren voor de ontmoetingsmiddag, georganiseerd door de pastorale raad en het wijkteam van Stompetoren. De grote deuren staan uitnodigend open. In de deuropening word ik verwelkomd door ds. Marius Braamse. Van gastvrouw Thea krijg ik bij de binnendeur een stevige handdruk en ik kijk verbaasd naar de gezellige aankleding van ronde en rechthoekige tafeltjes in de kerkzaal. Bloemen in vaasjes staan op de groene tafelkleedjes, vier soorten gebak liggen op een etagère, servetjes staan in een glas en de kopjes worden al gauw gevuld met koffie of thee. Het lijkt wel een reünie. Veel voor mij bekende en onbekende mensen staan te praten, handen te schudden of blij verrast naar elkaar te zwaaien.

De originele gastvrije uitnodiging in de Aanwijzer en de kerkapp is ook uitgegaan naar onze kerkelijke buurgemeente Graft- de Rijp. Van heinde en verre zijn mensen op deze middag afgekomen. Sommigen hadden een buurvrouw of kennis meegenomen en het is leuk om met elkaar kennis te maken. Henny stelt dan ook voor om een rondje te doen met je naam en woonplaats. We komen van West-Graftdijk tot Heerhugowaard en alle plaatsen daartussen. Er zijn 30 gasten, onder wie de beide voorzitters van de kerkeraden, Jan en Nico, en negen leden van de ontvangstploeg.

Ik zit gezellig bij een paar mensen uit Schermerhorn, West-Graftdijk en De Rijp. Het is of we elkaar al jaren kennen. Er zijn bezoekmedewerkers bij en na wat heen en weer gepraat hebben we ook nog dezelfde vage kennissen in Grootschermer, waar ik geboren ben.

Marius neemt het woord en we gaan beginnen met een pubquiz.

We krijgen één blaadje en pen per tafel en de spanning begint meteen op te lopen.

  1. Door wie of wat werd de weg versperd voor de ezelin van Bileam?
  2. In welk jaar vond de Doleantie plaats. In 1834, 1886, 1926 of 1944?
  3. Absalom, de zoon van koning David, bleef op de vlucht voor zijn vader aan zijn haar hangen in welke boom? Was het een cactus, een terebint, een eik of een ceder?
  4. Wie is de eerste koning van Israël en wat was er opvallend aan hem?
  5. Hoe heet de discipel die de plaats innam van Judas, na zijn verraad?
  6. Hoe werden de volgelingen van Jezus genoemd voor ze ‘christenen’ heetten?
  7. Saulus wordt op weg naar Damascus plotseling verblind en bekeerde zich. Hoe lang duurde het voor hij weer kon zien, nu als Paulus?
  8. Waar komt het woord ‘kerk’ vandaan?
  9. In welk jaar verscheen de volledige bijbel in het Nederlands en hoe werd hij genoemd
  10. Het Koninkrijk der hemelen wordt niet vergeleken met: a. een sleepnet, b. een oase, c. een zaaier, d. een parelkoopman.

Steeds is er flink overleg voor de antwoorden worden opgeschreven. We vinden het best moeilijk en veel van de Bijbelse verhalen zijn diep weggezonken. Ook zit er een instinker bij die niemand goed heeft. Maar als Marius de goede antwoorden geeft gaat er een gejuich op als een groep na rijp beraad toch het goede antwoord heeft opgeschreven. Helaas zitten de kampioenen aan een andere tafel. Zij krijgen de eeuwige roem tot 7 uur die avond.

Ons groepje wil nu eerst nog maar eens een bijbelcursus doen.

De stemming is geanimeerd en we worden verwend met hapjes en drankjes. Er wordt van plaats verwisseld en er worden grapjes gemaakt. Hier en daar ontstaan zomaar wat losse gesprekken over lief en leed. Aandachtig wordt naar elkaar geluisterd bij de verhalen over verlies en rouw. Zoals bij de vraag: “Hoelang is het nou geleden, dat….”

De geur van soep vult de ruimte en er verschijnen broodjes op tafel.

We kunnen kiezen uit 3 soorten verrukkelijke eigengemaakte soep.

Om 7 uur nadert het afscheid. Marius deelt liedboeken uit en zet in.

We zingen uit volle borst à capella lied 423.

Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu
Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu

Alle bezoekers en medewerkers worden bedankt voor hun aandeel in deze middag.

Ik hoor iemand zeggen: “Een tien. Een dikke tien!’. Een ander zegt met glimmende oogjes: “Nu komt het leukste”. Ik kijk hem vragend aan.

 “De afwas!”, en hij loopt lachend naar de keuken.

De antwoorden van de pubquiz ten slotte vind je hier!

Adri V-K uit Stompetoren