Jaarrekeningen 2019

Het is de gewoonte, dat er in mei een gemeentevergadering wordt gehouden waarin de jaarrekeningen door de kerkrentmeesters en de diaconie worden gepresenteerd. Helaas kunnen we in deze tijden van corona geen gemeentevergaderingen houden.

In de Aanwijzer vindt u een samenvatting van beide jaarrekeningen. Als u de volledige jaarrekeningen wilt inzien of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester Piet (kerkrentmeesters) of  Dik (diaconie). In de Ark in Stompetoren is een grote plexiglazen plaat bevestigd tussen twee tafels,  zodat u op een veilige manier met elkaar kunt spreken.

“Jaarrekeningen 2019” verder lezen

Kaarten naar gevangenen

Wat is het een rare en onzekere tijd. Een tijd waarin er geen kerkdiensten zijn, we elkaar niet kunnen ontmoeten en ook niet altijd weten hoe het nu met iedereen gaat. De wereld wordt langzamerhand kleiner en we worden door de maatregelen die genomen worden op onszelf teruggeworpen.

Dat houdt ook in dat alle activiteiten die wij met elkaar in de kerk doen ook niet meer doorgaan. Zo ook het kaarten sturen naar gevangenen.

“Kaarten naar gevangenen” verder lezen

Veel heil en zegen in het nieuwe jaar

Kan ik dat nog wel zeggen?
Het klinkt zo ouderwets. En wat betekent het eigenlijk?

Toen las ik het onderstaande stukje in ’t Tussendoortje’, het Parochieblad van Schermerhorn. Het gaat ongeveer zo.

‘Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: “Ik heb één hand vol klachten.”
“Laat maar eens horen”, zegt de dokter.
Mijn duim is het gemis aan mijn ouders.
Mijn wijsvinger verwijst naar mijn lichamelijke klachten.
Mijn middelvinger kan zo weinig meer doen.
Mijn ringvinger is zo eenzaam.
Mijn pink is gekromd door het vele wegvallen van zoveel bekenden.

“Veel heil en zegen in het nieuwe jaar” verder lezen

Grote kerk Schermerhorn

Vrienden zijn voor de kerk van onschatbare waarde. Zij zorgen niet alleen voor de noodzakelijke inkomsten om de kerk draaiend te houden, zij zijn ook degenen die dat prachtige gebouw in het hart van het dorp dragen. Stel je eens voor: wat zou Schermerhorn zijn zonder die kerk? Mocht u donateur of vrijwilliger willen worden dan bent u van harte welkom. U kunt bij ons doneren op twee manieren

  1. Doneer rechtstreeks online
  2. Doneer via een bank overschrijving op IBAN NL42RABO 0153423617, t.n.v. St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn, onder vermelding van: Donatie 2019 en uw voorletters en achternaam.
“Grote kerk Schermerhorn” verder lezen

Bedankt namens stichting Asmik- Armenië

Beste gemeenteleden van de PKN-gemeente van de Schermer,

Zoals u wellicht weet heeft de stichting Asmik-Armenië een prachtig bedrag gekregen in 2018 van de Diaconie van uw gemeente. Afgelopen oktober is een deel van het bestuur van Asmik in Armenië geweest. Wij hebben samen met een arts gezinnen met kinderen met een handicap bezocht, waar we persoonlijke hulp konden aanbieden. In deze gezinnen hebben we goede afspraken kunnen maken.

“Bedankt namens stichting Asmik- Armenië” verder lezen

Oproep voor diaken

Er is binnenkort een vacature van diaken.

  • Je hebt een luisterend oor en een warm hart
  • Je bekommert je om mensen
  • Je wilt hulp en aandacht geven aan mensen, die dat nodig hebben
  • Je houdt van organiseren
  • Je werkt graag samen
  • Je vindt de kerk waardevol
  • Je wilt zinvol bezig zijn samen met anderen

Tot de taken van een diaken behoren:

“Oproep voor diaken” verder lezen

Brief van ds Saar

Lieve gemeente Schermer, 

Wat fijn, dat jullie vanaf 1e advent weer een “eigen” dominee zullen hebben in de persoon van Corrie van Duinen. Jullie hebben pittige tijden doorgemaakt, en wat is het dan moeilijk om elkaar vast te houden. Maar er was een doorkomen aan, met de ondersteuning door Marius en met elkaar.

“Brief van ds Saar” verder lezen

Intrededienst ds. C. van Duinen

Op zondag 2 december zal ds. Corrie van Duinen bevestigd worden. Om 14:30 uur in de kerk aan de Noordervaart in Stompetoren. De ochtendviering komt te vervallen. In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van ds. M. Braamse. Er is oppas- en kindernevendienst. Na de viering staat een hapje en een drankje klaar.