Van de dominee – mei 2020

Er is veel, en er is weinig te zeggen over ‘geloof en tijden van corona’. Ik geloof niet in een God die ons dit ‘aandoet’. Ik geloof ook niet in een God die ‘op zijn tijd’ wel gaat zorgen voor een oplossing. Ik geloof in die vreemde God van de bijbel die geen krachtpatser is, geen naam heeft, maar troost met aandacht en liefde, en zo mensen nabij is. Wie in die God gelooft die weet wat geloof is: met aandacht en liefde elkaar nabij zijn, en zo elkaar troosten.

“Van de dominee – mei 2020” verder lezen

Van de dominee

“JEZUS IS JARIG!” – Je mag meedoen!
Kerstspel voor kinderen – 24 december 19.00 uur
Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd organiseren we opnieuw een kerstspel op kerstavond. En alle kinderen die dat leuk vinden (ook als je niet in Schermerhorn woont) mogen meedoen. Er zijn dit jaar detectives die op zoek gaan naar het ‘koningskind’ dat is geboren. Zoek je dat in een paleis? (we vragen het koningin Máxima) Of toch liever bij de regering? (zou Mark Rutte het dan weten?) We vieren de verjaardag van dit koningskind, natuurlijk met taart! We oefenen een paar keer van tevoren. Wil je meedoen, dan horen we dat heel graag. Kinderen die mee willen doen kunnen zich (laten) opgeven bij Elly Laan
De repetitietijden zijn steeds van half 2 tot 3 uur op: woensdag 11, vrijdag 13, vrijdag 20 en maandag 23 december, in de Rooms Katholieke Kerk op het Hornplein in Schermerhorn. Daar is ook de viering op kerstavond.

“Van de dominee” verder lezen

Van de dominee – september 2019

Over het leven
Het was een augustusmaand met veel verdriet. Soms heb je dat, als dominee. Gesprekken over krassen op de ziel. Over wat mensen elkaar zomaar aan kunnen doen, bedoeld of onbedoeld. Het gebeurt, ook in de kerk. En soms vallen daardoor mensen uit de boot, vallen zij uit de gemeenschap, soms daarbij ook nog een handje geholpen, en soms vallen zij ook van hun geloof. Tenminste, zo lijkt het dan. Zo zeggen ze dat misschien zelf ook. Maar of dat ook zo is? Meestal niet, vermoed ik. Het ‘weten’ van geloof, van God, van zijn onbeschrijfelijke trouw…. dat houdt maar zo niet op. Dat gaat op zijn best ondergronds.

“Van de dominee – september 2019” verder lezen

Van de dominee– mei 2019

Terugblik en de toekomst

Het is een bijzonder half jaar geweest in deze voor mij nieuwe gemeente. Het is hartverwarmend zoals ik hier welkom ben geheten. In mijn vriendenkring wordt wel gevraagd ‘of de wittebroodsweken al voorbij zijn’. En dan moet ik zeggen dat het nog altijd zo prettig werken is als in het eerste begin. Ook na de Paascyclus kan ik terugkijkend zeggen dat het goed geweest is, en dat we een goede modus hebben kunnen vinden tussen wat ik gewend was, en wat hier de traditie is. Dat blijft altijd zoeken zo’n eerste jaar. Maar dat is op een uitstekende manier gegaan. Met een gezonde dosis humor, en zonder de behoefte om per se je gelijk te halen, is eigenlijk alles eenvoudig bespreekbaar heb ik gemerkt.

“Van de dominee– mei 2019” verder lezen

Van de dominee – april 2019

Nogmaals: over de liefde
Het is mooi om over de liefde te preken. De beroemde tekst uit 1 Korinthe 13 stond onlangs op het oecumenisch leesrooster. Zoals ik uitlegde schrijft Paulus deze woorden aan de gemeente omdat er van alles aan de hand is: ruzie, meningsverschillen…. De liefde is in de gemeente op dat moment ver te zoeken. En juist dan moet je die woorden meer dan anders horen. Hoe ga je in de gemeenschap liefdevol met elkaar om, als je het niet eens bent, en er spanningen ontstaan. Want als alles koek en ei is, dan is er geen kunst aan.

“Van de dominee – april 2019” verder lezen

Van de predikant

Over de naam van God….
Veel namen werden genoemd, toen het ging over ‘je kennen bij je naam’. Hoe noemen we God eigenlijk? Heeft HIJ een naam? De naam ‘vader’ bleek geliefd te zijn. Zo noemt Jezus Hem tenslotte ook. ‘Maar dan wel met ‘in de hemel’ erbij’, vond iemand. ‘Want het gaat toch niet om een gewone vader.’ Voor een ander was de naam ‘herder’ de mooiste. Andere noemden ‘God van mensen’, en ‘de Eeuwige’ die ons begrip van tijd en ruimte te buiten gaat, of het moederlijke ‘Barmhartige’ omdat daar het Hebreeuwse woord voor baarmoeder aan ten grondslag ligt, of Lieve God, Trouwe God, Grote God, Genadige, en zo nog veel meer.

“Van de predikant” verder lezen

Van uw vertrekkende predikant

Zo. Dat is het dan. Ik vertrek uit de Schermer. Mijn reis gaat weer verder. Ik kijk terug op vier jaar zeer plezierig (samen)werken in de Protestantse Gemeente Schermer.

Ik ben de eerste anderhalf jaar minder zichtbaar geweest voor de gemeente, omdat ik toen vooral in de kerkenraad aan het werk was. Evengoed dook ik toen al snel op in een gemeente­vergadering, toen natuurlijk nog niemand vermoeden kon dat m’n verbinding met jullie 4 jaar zou worden, op de kop af.

“Van uw vertrekkende predikant” verder lezen