Van de voorzitter

Er komt een klein feestje aan. Op 17 september gaan we eens op een andere locatie op “kerkreisje”. Eens iets samen doen buiten de kerkdienst om. Dat is echt een tijd terug dat we dat mee mochten maken. Op blz 13 staat een uitgebreide uitnodiging. Ik hoop dat we de moeite voor elkaar nemen om dit reisje samen te vieren. Na coronatijd komen allerlei activiteiten weer op gang. Het lijkt allemaal weer snel te wennen dat alles weer kan. Maar toch is het de factor tijd die allerlei veranderingen laat zien. Binnenkort is ds Marius alweer een jaar onze predikant. Ook dat lijkt al weer heel vertrouwd. De factor tijd is bij de voorbereiding van de Floordienst wel echt zichtbaar. Misschien voor het laatst, vanwege de sluiting van de RK kerk in Schermerhorn.. Toch zou het fijn zijn dat er in het dorpsfeest ergens ruimte blijft voor de aanwezigheid van de kerk in onze leefwereld. Op welke wijze blijven we zichtbaar in de dorpen? Door het jaar heen zal onze kerkenraad ook nagaan, hoe gaat het met de bemensing van ons eigen kerkbestuur. Treden er ambtsdragers terug, of is het nog uitdagend genoeg om nog een paar jaar verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het bestuur, of vragen we jou erbij?

Lees verder “Van de voorzitter”

De kerk is vanaf 30 januari weer open

Bij de persconferentie van de overheid, afgelopen dinsdag 25 januari, zijn gelukkig weer versoepelingen van de coronamaatregelen afgekondigd. Ook vanuit de landelijke kerk wordt inmiddels aangegeven dat de fysieke diensten weer mogen plaatsvinden. Daarbij mag ook ingetogen gezongen worden.

De kerkenraad heeft daarom besloten, dat we met ingang van zondag 30 januari weer gezamenlijk de kerkdienst kunnen vieren. Wel moeten de bekende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:

Lees verder “De kerk is vanaf 30 januari weer open”

Van de voorzitter

Veel waxinelichtjes werden achter in het kerkgebouw al bij binnenkomst in de gedachtenisdienst aangestoken. Voor aanvang van de dienst werd de tafel met waxinelichtjes naar voren gehaald en naast de kaarsen gezet die tijdens de dienst aangestoken zouden worden. Toen de lichtjes voorin de kerk stonden zei dominee Marius: “We zetten het licht vooraan, we gaan niet met de rug naar het licht zitten.” Gericht op het licht zodat het donker niet de boventoon voert. Ook op weg naar kerst gloort steeds meer licht. De boodschap van licht, hoop en verbondenheid hebben we dit jaar meer dan nodig.

Lees verder “Van de voorzitter”

Van de voorzitter

Waar is het feestje, dachten we toen we na onze vakantie weer het kerkgebouw in Stompetoren in liepen. Niemand zat op zijn stoel. Iedereen liep rond of stond druk met iemand te praten. Wat zou er zijn dachten we? Het bleek gewoon één grote receptie te zijn. Iedereen wilde gewoon iedereen even spreken. Er hing een uitgelaten blije stemming in de lucht. Wat is het feestelijk dat we zo verlangen naar elkaar en het superleuk vinden elkaar te ontmoeten. Wat kun je elkaar missen, ook al is het maar vanwege een vakantie. Na het slaan van de klok van 10 uur begonnen we met een kerk vol glimmende gezichten van blije mensen aan de kerkdienst. De kerkdienst is echt een feest.

Bedankbijeenkomst Ds. Corrie van Duinen
Gelukkig neemt de druk van corona af. We komen letterlijk dichter bij elkaar. Wel ziet het er naar uit dat corona in bepaalde mate onder ons blijft. Aanpassen in de organisatie wordt een vast onderdeel. Een mooie aanpassing was de bedankbijeenkomst van ds. Corrie van Duinen. De Grote Kerk in Schermerhorn was op zondag 4 juli prachtig feestelijk aangekleed, iedereen was blij om weer eens in een groot gezelschap bij elkaar te komen. Ds. Corrie was gelukkig fit en sterk genoeg om zelf het woord te voeren en om ons allemaal te ontmoeten. We hopen dat ds. Corrie nog lang terug kan zien op een goede tijd in onze gemeente en de feestelijke bedankbijeenkomst.

Samenzang vanaf 29 augustus
Op 13 juli vergaderde de kerkenraad. Tegelijkertijd namen in onze samenleving de coronabesmettingen snel toe. De kerkenraad was duidelijk: laten we nu niet beginnen met weer samen te zingen. Gelukkig kwamen er de afgelopen tijd nauwelijks signalen van besmette kerkgangers. Ook is het grootste deel van onze kerkbezoekers al gevaccineerd. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf zondag 29 augustus weer samen ingetogen mogen zingen in onze kerkdiensten. Wel blijft de basis regel van 1,5 meter onderlinge afstand voorlopig bestaan. In de praktijk deden we vaak al zachtjes mee tijdens de liederen. Fijn dat het zingen nu weer op een ingetogen manier met orgelbegeleiding kan. Naast het zingen blijft uiteraard de mogelijkheid om liederen of muziekstukken via de geluidsinstallatie te laten horen. Dankzij corona is dat een mooie aanvulling van muziek in de kerkdienst.

Verbintenisdienst Ds. Marius Braamse
Op 26 september is het zover. Weer een feestje. Ds Marius Braamse wordt onze dominee. In de Schermer kennen we ds. Marius al zo lang. De afgelopen 7 jaar toen hij vaak waarnemend predikant was, zijn we steeds meer vertrouwd geraakt met elkaar. Heel mooi dat Marius nu echt de dominee van de Schermer wordt. Op blz. 14 van deze Aanwijzer staat de uitnodiging voor de middagdienst van 26 september.

Gebruik van kerkgebouwen
Door de corona-uitbraak zijn we steeds meer gericht op het gebruik van de kerk in Stompetoren. Toch zou het mooi zijn om ook het gebouw aan het Westeinde weer te mogen gebruiken. Als het besmettingsgevaar verder afneemt, dan kan dat misschien binnenkort weer. Ook is het praktisch dat het kan, omdat er in het kerkgebouw van Stompetoren onderhoud moet plaatsvinden. Daarnaast is het misschien wenselijk om in de koude periode het kleinere kerkgebouw meer te kunnen benutten. Uiteraard is veel vanwege corona onzeker, maar de wens blijft gewoon bestaan. Wie weet kunnen we het daar op de gemeentebijeenkomst van 17 oktober eens met elkaar over hebben.

Gemeentebijeenkomst op 17 oktober
Het is een goed gebruik dat we als kerkenraad en gemeente elkaar gewoon bijpraten. Uiteraard verteld de kerkenraad dan wat ze doen of waar ze mee bezig is in onze kerk. De kerkenraad zelf heeft ook behoefte dat iedereen in de kerk ervan afweet, maar ook mee kan denken en wie weet wat kan vertellen. De laatste tijd wordt extra aandacht gevraagd dat kerken in de regio meer samen kunnen doen om elkaar te helpen of om geholpen te worden. Ook daar denkt de kerkenraad over na. Bij de komende gemeentebijeenkomst willen we ook het nieuwe beleidsplan bespreken. Het woord beleidsplan doet denken aan vergaderen. Het lijkt saai, maar is toch wel praktisch om het er over te hebben. Elke 4 jaar maken we als kerk aanpassingen in het plan. Het leven gaat verder, ook in de kerk. Daardoor zie je veranderingen. Soms hele gewone praktische dingen. Soms iets waar je even bij slikken moet. In dit aangepaste beleidsplan staan dus weer de aangepaste gedachte waar we als kerk mee bezig zijn of willen zijn. De vraag die we aan u stellen is: wilt u met ons als kerkenraad meedenken? Herkent u de kerk zoals het in het korte plan staat, of verdient het plan wat aanvulling van u? Het is heel mooi dat we als kerkleden en kerkenraad daar samen over kunnen besluiten. Ik wil u dan ook allemaal uitnodigen om er 17 oktober bij te zijn. Het zou natuurlijk heel leuk zijn dat we na een gezellige gemeentebijeenkomst achteraf kunnen zeggen: daar was het feestje.

Jan Vlaming
Voorzitter Kerkenraad

Van de voorzitter – maart 2021

Bij het schrijven van mijn vorig stukje in november waren er in afgeslankte vorm nog allerlei kerkelijke activiteiten gaande. Vanaf 5 juli tot 20 december leerden we omgaan met kerkdiensten met een beperkt aantal bezoekers. Gaandeweg de tijd waren er steeds meer mensen die af en toe even in een kerkdienst aanwezig wilde zijn. In het begin lukte het prima. Voor iedereen die wilde komen, was er plaats. Maar naar verloop van tijd werden meer bezoekers teleurgesteld omdat er meer mensen naar de kerk wilden dan dat er plek was. 20 december kwam de tweede lockdown. Jammer, ook met kerst dus geen volle kerken . Wel werden we allemaal verrast met een klein kerstpakketje . Heel veel mensen hebben geholpen om het klaar te maken en rond te brengen, hulde voor zoveel inzet.

Lees verder “Van de voorzitter – maart 2021”

Geen fysieke kerkdiensten t/m 17 januari

Op 14 december heeft de overheid een lockdown afgekondigd. Vanuit de PKN wordt zeer sterk geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven en gedurende de lockdownperiode geen fysieke kerkdiensten te houden. Na diep beraad en een grondige afweging hebben we daarom besloten de fysieke kerkdiensten t/m 17 januari 2021 te laten vervallen. Daar vallen ook de kerstmisdiensten onder.

Lees verder “Geen fysieke kerkdiensten t/m 17 januari”

Van de voorzitter – december 2020

Bijna december, het licht wordt minder, de temperatuur wordt lager, de gordijnen gaan op tijd dicht en Home Alone was een film, maar is in 2020 steeds meer werkelijkheid geworden. Gaandeweg dit jaar is alles anders geworden. We hebben geen maakbare wereld. We zijn de controle over de toekomst soms hopeloos kwijt. Maar ondanks de coronabeperkingen en onzekerheid, zoeken we wegen om het leven te delen, waar dat kan.
Sinds 5 juli wordt er wekelijks een aangepaste kerkdienst in Stompetoren gehouden. Soms
zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaats is, maar veel mensen denken mee om ruimte
voor elkaar te maken. Er is veel stille inzet om diensten voor te bereiden, het gebouw ruim
en schoon te maken, of met dominees afspraken te maken en muziek voor te bereiden.
Opnamen te maken en uit te zenden. Overal lopen draadjes en samen leeft er meer dan dat
je op het eerste oog ziet.

Lees verder “Van de voorzitter – december 2020”

Van de voorzitter – oktober 2020

Regelmatig fiets ik door Nederland en geniet ik van het landschap. Bij mooi weer grazen
overdag veel schapen en koeien in de weilanden of liggen verspreid rustig te herkauwen.
Maar bij onrust of slecht weer en regen zie je dat alle dieren op een kluitje staan met de rug
tegen de regen en wind gekeerd. Niet dat ze nu onderling veel bijpraten. Het is meestal zelfs stil in de koppels. Ook worden ze allemaal net zo nat als wanneer ze verspreid van elkaar in het weiland blijven. Maar er is een natuurlijke behoefte om bij minder goede omstandigheden bij elkaar te kruipen. Steun, veiligheid en geborgenheid te zoeken in de groep. Wij mensen kennen die natuurlijke behoefte ook. En juist in deze tijd van corona, wordt ons dat zo veel mogelijk belet. We snappen het met ons verstand, maar het voelt niet goed. We bedenken allerlei surrogaatoplossingen om toch zoveel mogelijk sociaal met elkaar verbonden te blijven. In de kerk proberen we op een zelfde gebrekkige manier diverse dingen om toch het onderlinge contact te handhaven. De kerkdienst is beperkt toegankelijk. Hier en daar gaan we bij elkaar langs en voor de rest bellen, mailen en whatsappen we heel wat af.

Lees verder “Van de voorzitter – oktober 2020”

Van de voorzitter – juli 2020

Zo, dit wordt dan een laatste schrijven van mijn hand als voorzitter. Jan is op de laatst gehouden kerkenraad gekozen tot voorzitter. Unaniem was de kerkenraad het eens met deze keuze. Een gelukwens en een goede tijd toegewenst vanaf deze plaats Jan. Ik hoop dat je met je zo veel plezier deze taak op je neemt.

In de afgelopen weken is er door diverse mensen hard gewerkt aan de voorbereidingen van de diensten die gaan starten op 5 juli. De kerk is vanaf die tijd weer open voor ons allen. We willen wel graag weten of je komt, dan kunnen we er rekening mee houden i.v.m. de indeling van de kerkruimte in Stompetoren. De kosters hebben een indelingsplan gemaakt waar voldoende, minstens anderhalve meter, afstand tot elkaar is. Bij de entree staat iemand die ons ontvangt. Voor het hele gebruik van de kerk is een overzicht gemaakt waar alle regels in staan. Elders in deze Aanwijzer staat het. In de kerk ligt een uitgebreid gebruiksplan. Met stoom en water is dit door Aleid gemaakt. Hiermee hopen we alle afspraken na te komen die in deze coronatijd nodig zijn om besmetting te voorkomen. Er blijft toch ook nog de eigen verantwoordelijkheid. Als je je niet goed voelt, kom dan niet.

Lees verder “Van de voorzitter – juli 2020”

Van de voorzitter – juni 2020

Inmiddels hebben we wekelijks videodiensten vanuit de kerk in Stompetoren. Kort maar krachtig en met een geheel eigen geluid vanuit onze gemeente. We zien naast ds. Corrie verschillende gemeenteleden meewerken aan deze diensten en het aantal meekijkers groeit elke week.

Het is natuurlijk geen voortdurende vervanging van de erediensten. Het coronatijdperk begint al tekenen van controle te vertonen. De maatregelen van onze overheid worden bijna per week verruimd. We gaan langzamerhand toe naar een weer ‘normale’ samenleving. Waarin voorzichtigheid en hygiëne zeer belangrijk blijven. Vooral bij ouderen onder ons is dat heel belangrijk.

Lees verder “Van de voorzitter – juni 2020”