Van de voorzitter – maart 2021

Bij het schrijven van mijn vorig stukje in november waren er in afgeslankte vorm nog allerlei kerkelijke activiteiten gaande. Vanaf 5 juli tot 20 december leerden we omgaan met kerkdiensten met een beperkt aantal bezoekers. Gaandeweg de tijd waren er steeds meer mensen die af en toe even in een kerkdienst aanwezig wilde zijn. In het begin lukte het prima. Voor iedereen die wilde komen, was er plaats. Maar naar verloop van tijd werden meer bezoekers teleurgesteld omdat er meer mensen naar de kerk wilden dan dat er plek was. 20 december kwam de tweede lockdown. Jammer, ook met kerst dus geen volle kerken . Wel werden we allemaal verrast met een klein kerstpakketje . Heel veel mensen hebben geholpen om het klaar te maken en rond te brengen, hulde voor zoveel inzet.

“Van de voorzitter – maart 2021” verder lezen

Geen fysieke kerkdiensten t/m 17 januari

Op 14 december heeft de overheid een lockdown afgekondigd. Vanuit de PKN wordt zeer sterk geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven en gedurende de lockdownperiode geen fysieke kerkdiensten te houden. Na diep beraad en een grondige afweging hebben we daarom besloten de fysieke kerkdiensten t/m 17 januari 2021 te laten vervallen. Daar vallen ook de kerstmisdiensten onder.

“Geen fysieke kerkdiensten t/m 17 januari” verder lezen

Van de voorzitter – december 2020

Bijna december, het licht wordt minder, de temperatuur wordt lager, de gordijnen gaan op tijd dicht en Home Alone was een film, maar is in 2020 steeds meer werkelijkheid geworden. Gaandeweg dit jaar is alles anders geworden. We hebben geen maakbare wereld. We zijn de controle over de toekomst soms hopeloos kwijt. Maar ondanks de coronabeperkingen en onzekerheid, zoeken we wegen om het leven te delen, waar dat kan.
Sinds 5 juli wordt er wekelijks een aangepaste kerkdienst in Stompetoren gehouden. Soms
zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaats is, maar veel mensen denken mee om ruimte
voor elkaar te maken. Er is veel stille inzet om diensten voor te bereiden, het gebouw ruim
en schoon te maken, of met dominees afspraken te maken en muziek voor te bereiden.
Opnamen te maken en uit te zenden. Overal lopen draadjes en samen leeft er meer dan dat
je op het eerste oog ziet.

“Van de voorzitter – december 2020” verder lezen

Van de voorzitter – oktober 2020

Regelmatig fiets ik door Nederland en geniet ik van het landschap. Bij mooi weer grazen
overdag veel schapen en koeien in de weilanden of liggen verspreid rustig te herkauwen.
Maar bij onrust of slecht weer en regen zie je dat alle dieren op een kluitje staan met de rug
tegen de regen en wind gekeerd. Niet dat ze nu onderling veel bijpraten. Het is meestal zelfs stil in de koppels. Ook worden ze allemaal net zo nat als wanneer ze verspreid van elkaar in het weiland blijven. Maar er is een natuurlijke behoefte om bij minder goede omstandigheden bij elkaar te kruipen. Steun, veiligheid en geborgenheid te zoeken in de groep. Wij mensen kennen die natuurlijke behoefte ook. En juist in deze tijd van corona, wordt ons dat zo veel mogelijk belet. We snappen het met ons verstand, maar het voelt niet goed. We bedenken allerlei surrogaatoplossingen om toch zoveel mogelijk sociaal met elkaar verbonden te blijven. In de kerk proberen we op een zelfde gebrekkige manier diverse dingen om toch het onderlinge contact te handhaven. De kerkdienst is beperkt toegankelijk. Hier en daar gaan we bij elkaar langs en voor de rest bellen, mailen en whatsappen we heel wat af.

“Van de voorzitter – oktober 2020” verder lezen

Van de voorzitter – juli 2020

Zo, dit wordt dan een laatste schrijven van mijn hand als voorzitter. Jan is op de laatst gehouden kerkenraad gekozen tot voorzitter. Unaniem was de kerkenraad het eens met deze keuze. Een gelukwens en een goede tijd toegewenst vanaf deze plaats Jan. Ik hoop dat je met je zo veel plezier deze taak op je neemt.

In de afgelopen weken is er door diverse mensen hard gewerkt aan de voorbereidingen van de diensten die gaan starten op 5 juli. De kerk is vanaf die tijd weer open voor ons allen. We willen wel graag weten of je komt, dan kunnen we er rekening mee houden i.v.m. de indeling van de kerkruimte in Stompetoren. De kosters hebben een indelingsplan gemaakt waar voldoende, minstens anderhalve meter, afstand tot elkaar is. Bij de entree staat iemand die ons ontvangt. Voor het hele gebruik van de kerk is een overzicht gemaakt waar alle regels in staan. Elders in deze Aanwijzer staat het. In de kerk ligt een uitgebreid gebruiksplan. Met stoom en water is dit door Aleid gemaakt. Hiermee hopen we alle afspraken na te komen die in deze coronatijd nodig zijn om besmetting te voorkomen. Er blijft toch ook nog de eigen verantwoordelijkheid. Als je je niet goed voelt, kom dan niet.

“Van de voorzitter – juli 2020” verder lezen

Van de voorzitter – juni 2020

Inmiddels hebben we wekelijks videodiensten vanuit de kerk in Stompetoren. Kort maar krachtig en met een geheel eigen geluid vanuit onze gemeente. We zien naast ds. Corrie verschillende gemeenteleden meewerken aan deze diensten en het aantal meekijkers groeit elke week.

Het is natuurlijk geen voortdurende vervanging van de erediensten. Het coronatijdperk begint al tekenen van controle te vertonen. De maatregelen van onze overheid worden bijna per week verruimd. We gaan langzamerhand toe naar een weer ‘normale’ samenleving. Waarin voorzichtigheid en hygiëne zeer belangrijk blijven. Vooral bij ouderen onder ons is dat heel belangrijk.

“Van de voorzitter – juni 2020” verder lezen

Van de voorzitter – april 2020

De dreiging van besmetting met het coronavirus heeft veel kerkelijke activiteiten stilgelegd. De wekelijkse diensten zijn tot 1 juni afgelast. Alle bijeenkomsten van werkgroepen, gespreksgroepen, cantorij en gemeentevergaderingen gaan voorlopig niet meer door. Ook de kerkenraadsvergadering is tot die datum afgezegd. Alle absoluut noodzakelijke handelingen die door de kerkenraad genomen moeten worden zullen we in telefonisch overleg doen. Het is een moeilijke tijd om met elkaar in contact te blijven. De wijkteams hebben al extra activiteit afgesproken. Veel zal telefonisch gebeuren en ook wel schriftelijk.

“Van de voorzitter – april 2020” verder lezen