Geen fysieke kerkdiensten t/m 17 januari

Op 14 december heeft de overheid een lockdown afgekondigd. Vanuit de PKN wordt zeer sterk geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven en gedurende de lockdownperiode geen fysieke kerkdiensten te houden. Na diep beraad en een grondige afweging hebben we daarom besloten de fysieke kerkdiensten t/m 17 januari 2021 te laten vervallen. Daar vallen ook de kerstmisdiensten onder.

De diensten worden wel opgenomen en zijn steeds vanaf ’s middags te zien en te beluisteren via het YouTube-kanaal van PKN Schermer. Daar zijn de diensten te raadplegen tot de volgende dienst. Meer over de diensten vind u in de agenda.

Liturgie
De liturgie vindt u hier als pdf.

Collectes
– voor de gemeente: NL58RABO0373728565
– voor de diaconie: NL38RABO0357954882