Berichten van de ZWO – januari 2020

Tijdens de gemeentevergadering hebben we twee nieuwe projecten aangekondigd. Het ene betreft “Mwana Ukundwa” in Rwanda. Deze stichting zoekt voor de vele weeskinderen in Rwanda opvangfamilies, regelt voor de kinderen onderdak en scholing en ondersteunt de opvanggezinnen. Zo kunnen wel 2400 kinderen worden geholpen. Later meer nieuws over dit project.
Het andere gaat over herbouw van kerken in Syrië. Terwijl wij gebombardeerd worden met nieuws over harde aanvallen op de plaats Idlib kan ik gelukkig schrijven dat in delen van Syrië de rust terugkeert. En dat steeds meer inwoners die voor het geweld gevlucht waren hun thuisland weer opzoeken.

“Berichten van de ZWO – januari 2020” verder lezen

Berichten van de ZWO – dec 2019

Terugkijken
Zie niet om, is ons geleerd, geadviseerd. Maar toch doen we het, kort dan maar.
We mogen terugzien op een geslaagde themadienst op 3 november, over Zacheüs, die niet omkeek maar vooruitblikte : Ik beloof …. en over de opleiding van theologiestudenten tot predikant in Zambia, die als zij eenmaal aangesteld zijn nog niet eens de tijd zullen hebben om om te zien. Het liedje uit Zambia, verheug je in Jezus, ging er in als koek, evenals de collecte : € 93. Veel dank voor uw deelname en gaven. De envelop met onze namen en wensen en liturgie is als het goed is bezorgd op een adres in Utrecht, waar Marieke en Thijs Blok toevallig verblijven tijdens verlof. En we zien uit naar een reactie te zijner tijd vanuit Zambia.

“Berichten van de ZWO – dec 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – oktober 2019

Voor de najaarszendingszondag heeft de ZWO samen met ds Corrie een themadienst voorbereid. We nemen u mee naar Zambia, een republiek in het zuiden van Afrika. Waar de kerk niet krimpt maar groeit. En dus de vraag naar predikanten ook!

De economie van Zambia is vooral afhankelijk van mijnbouw, hoofdzakelijk koper, en daardoor kwetsbaar. Rond de mijnen is veel verstedelijking. Daarbuiten hebben veel boeren hun kleine bedrijfjes die meestal dienen voor de eigen voedselvoorziening. Daar is het dagelijks een strijd om het bestaan. 68% van de bevolking zit onder de armoedegrens. Het merendeel van de bevolking is christelijk en heeft goed onderwijs genoten.

“Berichten van de ZWO – oktober 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – augustus 2019

Opbouw in Syrië
Je kunt eigenlijk nog niet zeggen dat de oorlog in Syrië voorbij is. Acht jaar oorlog, bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen verdreven van huis en haard, 14 miljoen mensen die in leven in armoede. Maar voor Assad is het kennelijk nog niet genoeg, te horen aan zijn dreigende taal richting ”rebellerende” groepen. En toch komt er een hoopgevende beweging op gang van inwoners die terugkeren en beginnen met de wederopbouw van hun land. Langzaam maar zeker wordt het toch veiliger in Syrië.

“Berichten van de ZWO – augustus 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – juli 2019

Nieuws uit Moldavië
Van Bethania in Moldavië kwam weer nieuws over hoe de zorg voor jongeren en ouderen uitpakt. We laten u graag meelezen:
Kindercentrum Tintareni In 2018 zijn in totaal 60 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar bereikt in het kindercentrum. Gemiddeld kwamen er 50 kinderen per schooldag. Dat betekent dat de helft van alle schoolkinderen in Tintareni deelnam aan het programma. Voor alle kinderen is een persoonlijk plan opgesteld welke begeleiding ze nodig hebben. Dat varieerde van huiswerkbegeleiding tot sociale ondersteuning. Voor ieder kind was er elke schooldag een warme lunch, zodat ze vijf keer per week een gezonde maaltijd konden eten. Al deze activiteiten moeten ertoe leiden dat kinderen zich beter gaan voelen, hun gedrag onder controle krijgen en beter gaan presteren op school zodat ze betere kansen hebben in de toekomst.

“Berichten van de ZWO – juli 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – mei 2019

Vestine kwam helemaal uit Rwanda naar Heiloo

Dinsdag 9 april waren we bij de ZWO regio-avond van de classis Noord-Holland in Heiloo en hadden daar een ontmoeting met Vestine uit Rwanda.

Maar eerst kregen we een filmpje te zien over Rose Mukankaka. Rose heeft de genocide, nu 25 jaar geleden, van heel dichtbij meegemaakt. De Hutu’s hadden het op de Tutsi’s voorzien en vermoorden hen systematisch dorp na dorp op gruwelijke wijze. Rose verloor haar ouders, broers en zussen. Het filmpje begint in een kerk waar zo’n moordpartij heeft plaatsgevonden. Het is nu een gedenkplaats. Rose wijst op de kleding die over de kerkbanken uitgestald ligt, kleding die de slachtoffers op dat fatale moment droegen.

Lees het aangrijpende verhaal van Rose hieronder.

“Berichten van de ZWO – mei 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – april 2019

Podoconiosis
Nooit van gehoord waarschijnlijk, ik niet in elk geval. Maar van olifantsziekte wel. Dat is het dus. Een vergroeiïng van de voeten. Moet je maar niet altijd op je blote voeten lopen. Want daar krijg je het van. En daarom dragen we schoenen of sandalen. Zo ook de kinderen in Ethiopië. En die schoenen maken zij daar zelf, in een naaiatelier in het dorpje Ariadjawi, en het westen. Het oude naaiatelier kon weer operationeel gemaakt worden door de vrijwilligers van het scholenproject. Dank zij een externe sponsor konden tien oude Singer-trapnaai-machines opgeknapt worden. En zie je op de foto in de nieuwsbrief van februari op een rijtje als in schoolbankjes de kinderen achter hun naaimachientje. Kinderen op naaicursus. Ze maken ook kleding en schooluniformen.
De mensen van het scholenproject waren onder de indruk van deze aanblik. Zij noemen het een mooi voorbeeld van een Incoming Generating Project.

“Berichten van de ZWO – april 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – maart 2019

Strumeth na 20 jaar een grandioos succes!
Rond het jaar 2000 onderzocht onze ZWO-commissie of er misschien een project was met zijn wortels in de Schermer. Of in de buurt ervan. Als er voldoende draagvlak was zouden we zo’n project kunnen ondersteunen, en zo als kerk met daadkracht meer zichtbaar zijn in de naaste omgeving.

En ja, zo’n project was er, stond net op stapel. Voormalig huisarts Geertje Roelofsen was met nog een aantal mensen uit de Schermer in het westen van Ethiopië en haar viel op het grote aantal mensen, jong en oud, met struma, een vergrote schildklier. Struma wordt veroorzaakt door jodiumtekort. Door jodium toe te voegen aan zout dat dagelijks gebruikt wordt bij de bereiding van eten, bleek het strumaprobleem te verminderen en zelfs geheel te verdwijnen.

“Berichten van de ZWO – maart 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – februari 2019

De Redeemer Church staat slechts 50 meter van de Heilig Grafkerk in de Oude Stad van Jeruzalem. Het is een belangrijke plaats voor tal van christenen uit de hele wereld die de stad bezoeken of er wonen.

Daaronder zijn ook veel Nederlanders.

De Redeemer Church is een Lutherse kerk. Kerkdiensten zijn er in het Duits, het Arabisch en het Engels. Het complex met zijn kloostergang met archeologisch museum en kerkcafé is in bezit van de Evangelische Kirche in Deutschland. Onder Propst Wolfgang Schmidt werkt er een internationaal team van medewerkers voor bezoekers en groepen die voor korte of langere tijd in Jeruzalem neerstrijken. De Protestantse Kerk, en met haar Kerk in Actie, is er trots op dat er ook een Nederlandse bij dit team is aangesloten, om vanuit de Redeemer Church iets te kunnen betekenen voor Nederlandssprekenden in en om Jeruzalem. Ilja en Marleen Anthonissen-van der Louw werden in 2013 met hun kinderen Marieke en Niels uitgezonden door Kerk in Actie om te werken onder de vleugels van de Redeemer Church. 

“Berichten van de ZWO – februari 2019” verder lezen

ZWO-collectes in maart

4 maart 2018     ZWO   Zending (40 dagentijd) Papoea

Almere is een jonge stad waar sociale samenleving ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met ander kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1300 en 1500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op 7 locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in 1 pand. Dit alles voor een sociaal project in deze stad.

“ZWO-collectes in maart” verder lezen