Berichten van de ZWO – mei 2020

Het is nog midden april wanneer ik dit schrijf. In Rwanda ligt het openbare leven helemaal stil. Maar niet vanwege Corona. Maar vanwege iets dat nog vele malen gevaarlijker is. Bendes Hutu ́s gewapend met messen en geweren trokken honderd dagen lang door het land om dorp na dorp zoveel mogelijk Tutsi ́s te vermoorden. Het werden er tussen een half en één miljoen. De grote genocide. Het zal velen van ons nog heugen. Nu 26 jaar geleden. Direct nadat de genocide uitgeraasd was heeft de regering allereerst gezegd : dit mag nóóit weer gebeuren, het mag ook nóóit vergeten worden. Daarom staat de hele maand april in het teken van herdenken. En een week lang ligt het hele openbare leven plat, om maar zoveel mogelijk inwoners bij het herdenken te betrekken. Elke dag herdenkingsbijeenkomsten en films. Iedere burger moet zich richten op deze herdenking en er van overtuigd raken : dit nooit weer, Rwandezen vormen één volk.

“Berichten van de ZWO – mei 2020” verder lezen

Berichten van de ZWO – maart 2020

Met de verkoop van deze twee Moldavische producten steunen wij sinds vorig jaar het werk van de stichting Bethania: ondersteuning aan jongeren en ouderen in Moldavië. Bij de wereldwinkel zijn ze te koop, zoals nu gepland pas op 7 juni na afloop van de Raad van Kerken dienst in de RK kerk te Schermerhorn. Ik kan u verzekeren : de wijn is heerlijk, de honing lekker gezond. De opbrengst van de collecte bij de sobere maaltijd op 28 februari was ook voor dit project. Helaas konden we de wijn en honing toen niet in het menu opnemen, maar dat had geen
effect op de opbrengst, € 76, de helft van de collecte. De andere helft was voor het katholieke project. Nogmaals dank daarvoor.

“Berichten van de ZWO – maart 2020” verder lezen

Berichten van de ZWO – januari 2020

Tijdens de gemeentevergadering hebben we twee nieuwe projecten aangekondigd. Het ene betreft “Mwana Ukundwa” in Rwanda. Deze stichting zoekt voor de vele weeskinderen in Rwanda opvangfamilies, regelt voor de kinderen onderdak en scholing en ondersteunt de opvanggezinnen. Zo kunnen wel 2400 kinderen worden geholpen. Later meer nieuws over dit project.
Het andere gaat over herbouw van kerken in Syrië. Terwijl wij gebombardeerd worden met nieuws over harde aanvallen op de plaats Idlib kan ik gelukkig schrijven dat in delen van Syrië de rust terugkeert. En dat steeds meer inwoners die voor het geweld gevlucht waren hun thuisland weer opzoeken.

“Berichten van de ZWO – januari 2020” verder lezen

Berichten van de ZWO – dec 2019

Terugkijken
Zie niet om, is ons geleerd, geadviseerd. Maar toch doen we het, kort dan maar.
We mogen terugzien op een geslaagde themadienst op 3 november, over Zacheüs, die niet omkeek maar vooruitblikte : Ik beloof …. en over de opleiding van theologiestudenten tot predikant in Zambia, die als zij eenmaal aangesteld zijn nog niet eens de tijd zullen hebben om om te zien. Het liedje uit Zambia, verheug je in Jezus, ging er in als koek, evenals de collecte : € 93. Veel dank voor uw deelname en gaven. De envelop met onze namen en wensen en liturgie is als het goed is bezorgd op een adres in Utrecht, waar Marieke en Thijs Blok toevallig verblijven tijdens verlof. En we zien uit naar een reactie te zijner tijd vanuit Zambia.

“Berichten van de ZWO – dec 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – oktober 2019

Voor de najaarszendingszondag heeft de ZWO samen met ds Corrie een themadienst voorbereid. We nemen u mee naar Zambia, een republiek in het zuiden van Afrika. Waar de kerk niet krimpt maar groeit. En dus de vraag naar predikanten ook!

De economie van Zambia is vooral afhankelijk van mijnbouw, hoofdzakelijk koper, en daardoor kwetsbaar. Rond de mijnen is veel verstedelijking. Daarbuiten hebben veel boeren hun kleine bedrijfjes die meestal dienen voor de eigen voedselvoorziening. Daar is het dagelijks een strijd om het bestaan. 68% van de bevolking zit onder de armoedegrens. Het merendeel van de bevolking is christelijk en heeft goed onderwijs genoten.

“Berichten van de ZWO – oktober 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – augustus 2019

Opbouw in Syrië
Je kunt eigenlijk nog niet zeggen dat de oorlog in Syrië voorbij is. Acht jaar oorlog, bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen verdreven van huis en haard, 14 miljoen mensen die in leven in armoede. Maar voor Assad is het kennelijk nog niet genoeg, te horen aan zijn dreigende taal richting ”rebellerende” groepen. En toch komt er een hoopgevende beweging op gang van inwoners die terugkeren en beginnen met de wederopbouw van hun land. Langzaam maar zeker wordt het toch veiliger in Syrië.

“Berichten van de ZWO – augustus 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – juli 2019

Nieuws uit Moldavië
Van Bethania in Moldavië kwam weer nieuws over hoe de zorg voor jongeren en ouderen uitpakt. We laten u graag meelezen:
Kindercentrum Tintareni In 2018 zijn in totaal 60 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar bereikt in het kindercentrum. Gemiddeld kwamen er 50 kinderen per schooldag. Dat betekent dat de helft van alle schoolkinderen in Tintareni deelnam aan het programma. Voor alle kinderen is een persoonlijk plan opgesteld welke begeleiding ze nodig hebben. Dat varieerde van huiswerkbegeleiding tot sociale ondersteuning. Voor ieder kind was er elke schooldag een warme lunch, zodat ze vijf keer per week een gezonde maaltijd konden eten. Al deze activiteiten moeten ertoe leiden dat kinderen zich beter gaan voelen, hun gedrag onder controle krijgen en beter gaan presteren op school zodat ze betere kansen hebben in de toekomst.

“Berichten van de ZWO – juli 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – mei 2019

Vestine kwam helemaal uit Rwanda naar Heiloo

Dinsdag 9 april waren we bij de ZWO regio-avond van de classis Noord-Holland in Heiloo en hadden daar een ontmoeting met Vestine uit Rwanda.

Maar eerst kregen we een filmpje te zien over Rose Mukankaka. Rose heeft de genocide, nu 25 jaar geleden, van heel dichtbij meegemaakt. De Hutu’s hadden het op de Tutsi’s voorzien en vermoorden hen systematisch dorp na dorp op gruwelijke wijze. Rose verloor haar ouders, broers en zussen. Het filmpje begint in een kerk waar zo’n moordpartij heeft plaatsgevonden. Het is nu een gedenkplaats. Rose wijst op de kleding die over de kerkbanken uitgestald ligt, kleding die de slachtoffers op dat fatale moment droegen.

Lees het aangrijpende verhaal van Rose hieronder.

“Berichten van de ZWO – mei 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – april 2019

Podoconiosis
Nooit van gehoord waarschijnlijk, ik niet in elk geval. Maar van olifantsziekte wel. Dat is het dus. Een vergroeiïng van de voeten. Moet je maar niet altijd op je blote voeten lopen. Want daar krijg je het van. En daarom dragen we schoenen of sandalen. Zo ook de kinderen in Ethiopië. En die schoenen maken zij daar zelf, in een naaiatelier in het dorpje Ariadjawi, en het westen. Het oude naaiatelier kon weer operationeel gemaakt worden door de vrijwilligers van het scholenproject. Dank zij een externe sponsor konden tien oude Singer-trapnaai-machines opgeknapt worden. En zie je op de foto in de nieuwsbrief van februari op een rijtje als in schoolbankjes de kinderen achter hun naaimachientje. Kinderen op naaicursus. Ze maken ook kleding en schooluniformen.
De mensen van het scholenproject waren onder de indruk van deze aanblik. Zij noemen het een mooi voorbeeld van een Incoming Generating Project.

“Berichten van de ZWO – april 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – maart 2019

Strumeth na 20 jaar een grandioos succes!
Rond het jaar 2000 onderzocht onze ZWO-commissie of er misschien een project was met zijn wortels in de Schermer. Of in de buurt ervan. Als er voldoende draagvlak was zouden we zo’n project kunnen ondersteunen, en zo als kerk met daadkracht meer zichtbaar zijn in de naaste omgeving.

En ja, zo’n project was er, stond net op stapel. Voormalig huisarts Geertje Roelofsen was met nog een aantal mensen uit de Schermer in het westen van Ethiopië en haar viel op het grote aantal mensen, jong en oud, met struma, een vergrote schildklier. Struma wordt veroorzaakt door jodiumtekort. Door jodium toe te voegen aan zout dat dagelijks gebruikt wordt bij de bereiding van eten, bleek het strumaprobleem te verminderen en zelfs geheel te verdwijnen.

“Berichten van de ZWO – maart 2019” verder lezen