Berichten van de ZWO

Het zal je maar overkomen. In het land waar je bent geboren wordt het leven voor jou onmogelijk en levensgevaarlijk. Ten langen leste verlaat je je land en ga je op zoek naar een menswaardig en veilig bestaan elders in de wereld, waar dan ook. Na een moeilijke en vaak ook gevaarlijke reis denk je die plek gevonden te hebben, vol hoop dat het hier mogelijk is een nieuw bestaan op te bouwen. Maar dan valt het zwaar tegen en de hoop vervliegt. De beelden van de chaotische vluchtelingenopvang in Ter Apel staan nog duidelijk op ons netvlies.

Lees verder “Berichten van de ZWO”

Berichten van de ZWO – okt. 2020

Een jaar geleden introduceerde de ZWO bij de wereldwinkel wijn en honing uit Moldavië.
Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Tot corona alles stopzette. De laatste wereldwinkel
werd gehouden begin dit jaar, 19 januari. Vanaf maart was dit niet meer mogelijk. En dat is
jammer. Want met deze actie steunden we Moldavië dubbel. Namelijk de producenten door
afname van hun producten, én ons project Bethania, want een deel van de opbrengst van de verkoop gaat via Kerk in Actie naar dat project. Beide kunnen die steun juist nu heel goed gebruiken. Vooral de ouderen in Moldavië hebben het heel zwaar in deze coronatijd.
Bethania ondersteunt hen, meer dan ooit, en zal heel blij zijn met onze extra steun.
Daarom willen we proberen of het mogelijk en zinvol is online met dit project verder te gaan.

Lees verder “Berichten van de ZWO – okt. 2020”

Berichten van de ZWO – september 2020

Armoede door corona in Moldavië
In Moldavië is bijna niet aan werk te komen, dat is al jaren zo. Veel mensen trekken naar het buitenland, meestal voor een aantal maanden, om toch in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar hoe moet dat als je door corona niet mag reizen? Thuisblijven dus. Gevolg: armoede, schrijnend. Kerk in Actie schrijft: “De vrouw zat al twee weken alleen thuis. Ze at de spaarzame restjes die ze nog had en was de wanhoop nabij.” Gelukkig heeft de organisatie Bethania vrijwilligers in dienst die de meest schrijnende gevallen in de peiling houden en regelmatig langs gaan. En dan hebben ze natuurlijk eten bij zich. Zo ook nu. Een vrijwilligster kwam hier nog net op tijd. “Toen de oude vrouw haar aan zag komen, begonnen haar ogen te glimmen van blijdschap. Ze wilde de vrijwilligster een cadeautje geven om haar te bedanken, pakte een theelepel zout en verpakte dat in een oude krant. Het was het enige dat de vrouw kon geven. Toen de vrijwilligster de oude vrouw in de ogen keek, kon ze het niet weigeren. Ze nam de krant aan liep het pad af en heeft minuten lang gehuild.”

Lees verder “Berichten van de ZWO – september 2020”

Berichten van de ZWO – mei 2020

Het is nog midden april wanneer ik dit schrijf. In Rwanda ligt het openbare leven helemaal stil. Maar niet vanwege Corona. Maar vanwege iets dat nog vele malen gevaarlijker is. Bendes Hutu ́s gewapend met messen en geweren trokken honderd dagen lang door het land om dorp na dorp zoveel mogelijk Tutsi ́s te vermoorden. Het werden er tussen een half en één miljoen. De grote genocide. Het zal velen van ons nog heugen. Nu 26 jaar geleden. Direct nadat de genocide uitgeraasd was heeft de regering allereerst gezegd : dit mag nóóit weer gebeuren, het mag ook nóóit vergeten worden. Daarom staat de hele maand april in het teken van herdenken. En een week lang ligt het hele openbare leven plat, om maar zoveel mogelijk inwoners bij het herdenken te betrekken. Elke dag herdenkingsbijeenkomsten en films. Iedere burger moet zich richten op deze herdenking en er van overtuigd raken : dit nooit weer, Rwandezen vormen één volk.

Lees verder “Berichten van de ZWO – mei 2020”

Berichten van de ZWO – maart 2020

Met de verkoop van deze twee Moldavische producten steunen wij sinds vorig jaar het werk van de stichting Bethania: ondersteuning aan jongeren en ouderen in Moldavië. Bij de wereldwinkel zijn ze te koop, zoals nu gepland pas op 7 juni na afloop van de Raad van Kerken dienst in de RK kerk te Schermerhorn. Ik kan u verzekeren : de wijn is heerlijk, de honing lekker gezond. De opbrengst van de collecte bij de sobere maaltijd op 28 februari was ook voor dit project. Helaas konden we de wijn en honing toen niet in het menu opnemen, maar dat had geen
effect op de opbrengst, € 76, de helft van de collecte. De andere helft was voor het katholieke project. Nogmaals dank daarvoor.

Lees verder “Berichten van de ZWO – maart 2020”

Berichten van de ZWO – januari 2020

Tijdens de gemeentevergadering hebben we twee nieuwe projecten aangekondigd. Het ene betreft “Mwana Ukundwa” in Rwanda. Deze stichting zoekt voor de vele weeskinderen in Rwanda opvangfamilies, regelt voor de kinderen onderdak en scholing en ondersteunt de opvanggezinnen. Zo kunnen wel 2400 kinderen worden geholpen. Later meer nieuws over dit project.
Het andere gaat over herbouw van kerken in Syrië. Terwijl wij gebombardeerd worden met nieuws over harde aanvallen op de plaats Idlib kan ik gelukkig schrijven dat in delen van Syrië de rust terugkeert. En dat steeds meer inwoners die voor het geweld gevlucht waren hun thuisland weer opzoeken.

Lees verder “Berichten van de ZWO – januari 2020”

Berichten van de ZWO – dec 2019

Terugkijken
Zie niet om, is ons geleerd, geadviseerd. Maar toch doen we het, kort dan maar.
We mogen terugzien op een geslaagde themadienst op 3 november, over Zacheüs, die niet omkeek maar vooruitblikte : Ik beloof …. en over de opleiding van theologiestudenten tot predikant in Zambia, die als zij eenmaal aangesteld zijn nog niet eens de tijd zullen hebben om om te zien. Het liedje uit Zambia, verheug je in Jezus, ging er in als koek, evenals de collecte : € 93. Veel dank voor uw deelname en gaven. De envelop met onze namen en wensen en liturgie is als het goed is bezorgd op een adres in Utrecht, waar Marieke en Thijs Blok toevallig verblijven tijdens verlof. En we zien uit naar een reactie te zijner tijd vanuit Zambia.

Lees verder “Berichten van de ZWO – dec 2019”

Berichten van de ZWO – oktober 2019

Voor de najaarszendingszondag heeft de ZWO samen met ds Corrie een themadienst voorbereid. We nemen u mee naar Zambia, een republiek in het zuiden van Afrika. Waar de kerk niet krimpt maar groeit. En dus de vraag naar predikanten ook!

De economie van Zambia is vooral afhankelijk van mijnbouw, hoofdzakelijk koper, en daardoor kwetsbaar. Rond de mijnen is veel verstedelijking. Daarbuiten hebben veel boeren hun kleine bedrijfjes die meestal dienen voor de eigen voedselvoorziening. Daar is het dagelijks een strijd om het bestaan. 68% van de bevolking zit onder de armoedegrens. Het merendeel van de bevolking is christelijk en heeft goed onderwijs genoten.

Lees verder “Berichten van de ZWO – oktober 2019”

Berichten van de ZWO – augustus 2019

Opbouw in Syrië
Je kunt eigenlijk nog niet zeggen dat de oorlog in Syrië voorbij is. Acht jaar oorlog, bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen verdreven van huis en haard, 14 miljoen mensen die in leven in armoede. Maar voor Assad is het kennelijk nog niet genoeg, te horen aan zijn dreigende taal richting ”rebellerende” groepen. En toch komt er een hoopgevende beweging op gang van inwoners die terugkeren en beginnen met de wederopbouw van hun land. Langzaam maar zeker wordt het toch veiliger in Syrië.

Lees verder “Berichten van de ZWO – augustus 2019”

Berichten van de ZWO – juli 2019

Nieuws uit Moldavië
Van Bethania in Moldavië kwam weer nieuws over hoe de zorg voor jongeren en ouderen uitpakt. We laten u graag meelezen:
Kindercentrum Tintareni In 2018 zijn in totaal 60 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar bereikt in het kindercentrum. Gemiddeld kwamen er 50 kinderen per schooldag. Dat betekent dat de helft van alle schoolkinderen in Tintareni deelnam aan het programma. Voor alle kinderen is een persoonlijk plan opgesteld welke begeleiding ze nodig hebben. Dat varieerde van huiswerkbegeleiding tot sociale ondersteuning. Voor ieder kind was er elke schooldag een warme lunch, zodat ze vijf keer per week een gezonde maaltijd konden eten. Al deze activiteiten moeten ertoe leiden dat kinderen zich beter gaan voelen, hun gedrag onder controle krijgen en beter gaan presteren op school zodat ze betere kansen hebben in de toekomst.

Lees verder “Berichten van de ZWO – juli 2019”