Berichten van de ZWO – januari 2020

Tijdens de gemeentevergadering hebben we twee nieuwe projecten aangekondigd. Het ene betreft “Mwana Ukundwa” in Rwanda. Deze stichting zoekt voor de vele weeskinderen in Rwanda opvangfamilies, regelt voor de kinderen onderdak en scholing en ondersteunt de opvanggezinnen. Zo kunnen wel 2400 kinderen worden geholpen. Later meer nieuws over dit project.
Het andere gaat over herbouw van kerken in Syrië. Terwijl wij gebombardeerd worden met nieuws over harde aanvallen op de plaats Idlib kan ik gelukkig schrijven dat in delen van Syrië de rust terugkeert. En dat steeds meer inwoners die voor het geweld gevlucht waren hun thuisland weer opzoeken.

Want er is veel werk aan de winkel. Veel moet weer opgebouwd worden, woningen, scholen, ziekenhuizen en kerken. ̈In veel gebieden is de nood hoog. Er is een grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en psychische zorg. ̈

Aan het woord is Father Alexi Chehadeh. Hij is een van de terugkeerders. Al in 2013 kwam hij vanuit Hamburg, waar hij les gaf aan de universiteit, terug naar Damascus. Daar werd hij directeur van GOPA-DERD, een noodhulp organisatie van de kerk van Antiochië. ̈Mijn volk was in nood, dus ik wilde niets liever dan helpen. Naast gebed wil ik mijn geloof omzetten in daden. En ́doen ́ is voor mij: mensen in nood helpen waar je kunt, ongeacht hun afkomst. Echt iedereen, net zoals de barmhartige Samaritaan deed. ̈ GOPA groeide uit tot de grootste hulporganisatie in Syrië met ruim 44 kantoren en 1700 medewerkers. Er wordt samengewerkt met 22 internationale partners, waaronder Kerk in Actie.
Fr Alexi: ̈Door onze kerkelijke structuur kunnen we in alle uithoeken van Syrië hulp bieden. De kerk is neutraal en helpt alle mensen in nood, zoveel als we kunnen. ̈

Kerken teken van hoop
Father Alexi benadrukt dat naast het geven van noodhulp het belangrijk is dat kerkgebouwen worden hersteld. ̈Voor christenen is dat een teken van hoop. Kerken zijn voor christenen in ons land heel belangrijk. Ze vormen het hart van de christelijke gemeenschap, het hele sociale leven van mensen speelt zich er af. ̈ Mondjesmaat vindt er al herstel van kerkgebouwen plaats, zoals in Homs en Aleppo, maar vaak zijn de financiële middelen er niet. ̈Christenen in Syrië hebben kerken, huizen van God, nodig om hun spirituele leven weer op te kunnen
bouwen. De kerk is het symbool van de aanwezigheid van God in hun leven. ̈

̈We willen mensen helpen een nieuw leven op te bouwen, ̈ vervolgt fr Alexi, ̈Door het geven van voedsel, water, onderwijs én door het herstellen van hun gemeenschap. De kerk wil hiermee iets laten zien van de liefde van Christus, onvoorwaardelijke liefde. ̈ Alexi benadrukt dat het belangrijk is dat de kerk doorgaat met dit humanitaire werk. ̈Als kerk moeten we blijven doen wat we nu doen. Onze kerk lijdt, maar door ons werk getuigen we voor Christus. We geven de mensen voedsel en helpen hen, net zoals Jezus zelf deed. We moeten ons
geloof blijven vertalen in daden. ̈

Kerk in Actie wil in samenwerking met GOPA-DERD minstens 20 kerken helpen opbouwen en stelt daarvoor 1 miljoen euro beschikbaar. Men zegt wel eens: Kerk in Actie, dat zij wij! Zullen samen helpen bouwen en de mensen in Syrië weer dat teken van hoop geven?

Namens de ZWO-commissie, Eel

CategorieënZWO