Ds. Corrie overleden

We zijn verdrietig door het overlijden van onze voormalige predikant ds. Corrie van Duinen. Hieronder vindt u de overlijdensadvertentie van onze gemeente.

Het paastasje

Daar was hij dan. Nadat het idee was geboren om producten te laten maken door mensen met een beperking, zijn we als commissie aan het werk gegaan. Want ja, hoe pak je zo iets nu aan en welke instellingen kunnen er iets voor ons betekenen. Al pratende kwamen we aan bij instellingen die we konden vragen om bv. een mooie kaart te maken van geschept papier, speciale kaarsjes voor de Pasen, een keramiek figuurtje en niet te vergeten het paasbrood en paaslam.

“Het paastasje” verder lezen

Een gratis bijbel voor de allerarmsten

Verhalen horen
Verhalen lezen
Verhalen verstaan

Nog voor mijn vriendin uitgepraat is over de oude man die eerst zijn heup gebroken had en daarna beide armen brak, schoot me een soortgelijk verhaal te binnen zodat ik meteen begin te vertellen. Nadat hij eerst twee keer op zijn hoofd gevallen was met zijn elektrische fiets en in het ziekenhuis wakker werd, brak hij de volgende keer, toen hij een helm op had, beide armen en moest geopereerd worden. Ik luisterde niet verder naar waar mijn vriendin zich zorgen over maakte.

“Een gratis bijbel voor de allerarmsten” verder lezen

Bijeenkomst schrijver Guus Kuijer op 15 mei

Zondag 15 mei om 14:00 uur komt Guus Kuijer een voordracht houden in de kerk van Stompetoren. Guus Kuijer is bekend als schrijver. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald. Hij heeft ook een reeks boeken geschreven met vertellingen van bijbelverhalen: De Bijbel voor Ongelovigen. Deze middag gaat hij ons een verhaal voorlezen over het offer van Abraham, Genesis 22.

“Bijeenkomst schrijver Guus Kuijer op 15 mei” verder lezen

Pesach en avondmaal

De maaltijd zoals Jezus die hield met zijn leerlingen en die in onze traditie Avondmaal is gaan heten, was een Pesach maaltijd. Dat wil zeggen, Pesach is een compleet feest van 8 dagen, waarvan de maaltijd (sedermaaltijd) aan het begin het centrale element is. We lezen het instellingsverhaal van het feest en de bijbehorende voorschriften in Exodus 12. Daar wordt verteld dat het feest werd ingesteld toen het volk Israël op het punt stond de slavernij van Egypte achter zich te laten en zijn bevrijding tegemoet te trekken. Behalve dat het feest en de maaltijd gevierd moet worden ter herinnering, krijgen de deelnemers deel aan de bevrijding die gevierd wordt door de voorschriften, gebruiken en gewoonten van het feest en de maaltijd op te volgen. Naast de voorschriften beschreven bij de instelling van het Pesach, zijn er in de loop van de eeuwen allerlei andere gebruiken en gewoonten aan vast geklonterd, zoals dat gaat met die dingen. Zo wordt de avond van de maaltijd wel beëindigd met de woorden “Volgend jaar in Jeruzalem”. Per traditie wordt het Pesach namelijk bij voorkeur in Jeruzalem gevierd. En toen die er nog was, ook nog het liefst in de Tempel. Intussen is het gezegde “Volgend jaar in Jeruzalem” ook de verwoording van de hoop voor de Joden buiten Israël om weer terug te kunnen keren naar het land van belofte.

“Pesach en avondmaal” verder lezen

Van de dominee

Aan de ene kant beleef ik de Goede Week daadwerkelijk als een goede week, één van de mooiste weken van het (kerkelijk) jaar. Het is het prachtige verhaal van dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten, maar weer op mogen staan. Het verhaal van de veerkracht, van de hoop, van het op mogen staan, steeds weer. Het gaat er niet om hoe vaak je valt, maar dat je wel iedere keer weer overeind komt. Niet schuld en falen hebben het laatste woord, maar vergeving, verzoening en liefde, ook voor onszelf. En in wereldverband is de boodschap dat de schepping niet wordt gedragen in het gebulder van kanonnen in de nacht, maar in de stilte van de ochtendschemering, van het nieuwe licht dat over ons opgaat.

Aan de andere kant beleef ik het ook als een zware week, ook lichamelijk. Op één of andere manier voel je de dynamiek van zo’n week ook in je lichaam. De week concentreert op lijden en dood en het zinloze geweld dat wij elkaar aandoen. Het drukt ons op het falen van de mensheid, waar idealen vervliegen als rook – ook mijn idealen. Dat wordt mooi gevat in het verhaal van Petrus, die zeker weet pal te staan voor zijn idealen, pal te staan voor waar hij in geloofd, ‘Heer, als het nodig is, zal ik met ú sterven’.  Hij weet van te voren zeker dat hij zijn idealen nooit zal verloochenen. Tot puntje bij paaltje komt. Eén van de meest bekende scènes uit de bijbel. Tot drie keer toe.

“Van de dominee” verder lezen

Positief

De afgelopen twee jaar moest ik in mijn hoofd steeds een slag in de rondte maken als ik hoorde over een positieve test. Dat moest toch eigenlijk een goed bericht zijn? Maar nee, het was juist slecht nieuws omdat het betekende dat je besmettelijk was. Negatief getest was juist opeens positief geworden. Ik kon er niet meer bij. Ik heb altijd een goed gevoel gehad bij het woord ’positief’. En er gebeurden om mij heen zoveel positieve dingen in de goede zin van het woord dat ik nog meer in de war raakte.

“Positief” verder lezen

Van de dominee

Daar gaan we weer …
… met het langzaam herpakken van het gewone kerkelijke leven. We kunnen weer naar de kerk, zij het nog met een paar beperkingen. We kunnen weer zingen, zij het alsjeblieft nog niet uit volle borst, want niet iedereen voelt zich comfortabel bij het luidkeels zingen. We zitten ook nog ruim opgesteld vanwege de anderhalve meter. Handen schudden doen we nog niet; maar met de hand op het hart is even gemeend. Verder heeft ook de collecte z’n plek in de dienst nog niet terug. Die hoort natuurlijk wel helemaal in het hart van de dienst. Want delen met anderen die het harder nodig hebben dan wijzelf zit in de genen van het christelijk geloof. In het begin van de kerk was dat een grote aantrekkingskracht van dit nieuwe geloof: men bekommerde zich om anderen zonder er iets voor terug te verwachten. Dat was nieuw. Wat betreft het kerkgebouw blijven we vanwege de grotere ruimte nog even in Stompetoren, hoewel het gemis van Schermerhorn zich meer en meer doet voelen. U leest er meer over in het verslag van de kerkenraad.

“Van de dominee” verder lezen

De kerk is vanaf 30 januari weer open

Bij de persconferentie van de overheid, afgelopen dinsdag 25 januari, zijn gelukkig weer versoepelingen van de coronamaatregelen afgekondigd. Ook vanuit de landelijke kerk wordt inmiddels aangegeven dat de fysieke diensten weer mogen plaatsvinden. Daarbij mag ook ingetogen gezongen worden.

De kerkenraad heeft daarom besloten, dat we met ingang van zondag 30 januari weer gezamenlijk de kerkdienst kunnen vieren. Wel moeten de bekende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:

“De kerk is vanaf 30 januari weer open” verder lezen

Van de predikant

Handelend naar de maatregelen om corona te beteugelen, gingen de kerkdiensten vanaf vierde advent weer online. Terwijl er vanwege de al langer bestaande avondlockdown al in een eerder stadium was besloten om de viering van kerstavond niet door te laten gaan. In de afweging die we maakten, kwamen we er op uit om te focussen op de viering van kerstmorgen, oudejaarsdag en de eerste viering van het nieuwe jaar, 2 januari. Jammer genoeg ook online. Dus dat wordt nieuwjaar wensen op een alternatieve manier. Het is wat het is.

“Van de predikant” verder lezen