Jaarrekeningen 2019

Het is de gewoonte, dat er in mei een gemeentevergadering wordt gehouden waarin de jaarrekeningen door de kerkrentmeesters en de diaconie worden gepresenteerd. Helaas kunnen we in deze tijden van corona geen gemeentevergaderingen houden.

In de Aanwijzer vindt u een samenvatting van beide jaarrekeningen. Als u de volledige jaarrekeningen wilt inzien of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester Piet (kerkrentmeesters) of  Dik (diaconie). In de Ark in Stompetoren is een grote plexiglazen plaat bevestigd tussen twee tafels,  zodat u op een veilige manier met elkaar kunt spreken.

“Jaarrekeningen 2019” verder lezen

Berichten van de ZWO – mei 2020

Het is nog midden april wanneer ik dit schrijf. In Rwanda ligt het openbare leven helemaal stil. Maar niet vanwege Corona. Maar vanwege iets dat nog vele malen gevaarlijker is. Bendes Hutu ́s gewapend met messen en geweren trokken honderd dagen lang door het land om dorp na dorp zoveel mogelijk Tutsi ́s te vermoorden. Het werden er tussen een half en één miljoen. De grote genocide. Het zal velen van ons nog heugen. Nu 26 jaar geleden. Direct nadat de genocide uitgeraasd was heeft de regering allereerst gezegd : dit mag nóóit weer gebeuren, het mag ook nóóit vergeten worden. Daarom staat de hele maand april in het teken van herdenken. En een week lang ligt het hele openbare leven plat, om maar zoveel mogelijk inwoners bij het herdenken te betrekken. Elke dag herdenkingsbijeenkomsten en films. Iedere burger moet zich richten op deze herdenking en er van overtuigd raken : dit nooit weer, Rwandezen vormen één volk.

“Berichten van de ZWO – mei 2020” verder lezen

Van de dominee – mei 2020

Er is veel, en er is weinig te zeggen over ‘geloof en tijden van corona’. Ik geloof niet in een God die ons dit ‘aandoet’. Ik geloof ook niet in een God die ‘op zijn tijd’ wel gaat zorgen voor een oplossing. Ik geloof in die vreemde God van de bijbel die geen krachtpatser is, geen naam heeft, maar troost met aandacht en liefde, en zo mensen nabij is. Wie in die God gelooft die weet wat geloof is: met aandacht en liefde elkaar nabij zijn, en zo elkaar troosten.

“Van de dominee – mei 2020” verder lezen

Kaarten naar gevangenen

Wat is het een rare en onzekere tijd. Een tijd waarin er geen kerkdiensten zijn, we elkaar niet kunnen ontmoeten en ook niet altijd weten hoe het nu met iedereen gaat. De wereld wordt langzamerhand kleiner en we worden door de maatregelen die genomen worden op onszelf teruggeworpen.

Dat houdt ook in dat alle activiteiten die wij met elkaar in de kerk doen ook niet meer doorgaan. Zo ook het kaarten sturen naar gevangenen.

“Kaarten naar gevangenen” verder lezen

Huiskamerkring Goud – 5 maart 2020

‘Wees hier aanwezig’, met dit gedicht opent Jaap de middag.
De 8 deelnemers spitsen meteen hun oren als de volgende vraag klinkt: “Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders?” (zie Exodus 20)

Het is de tijd van grote excuses:

  • Het slavernijverleden
  • Jodenvervolging

Hoe zit dat met het terughalen van 170 IS kinderen?
Volgens Ezechiël 18:20 hoeft een zoon niet te boeten voor de zonde van de vader.
Hoe gaan we om met het vluchtelingenprobleem?
De angst regeert. Hoe barmhartig zijn we?
Het zijn grote problemen waarvan we het gevoel hebben tekort te schieten.

“Huiskamerkring Goud – 5 maart 2020” verder lezen

Actie Kerkbalans

Vanaf de derde week van januari werd de actie kerkbalans gehouden. Ook onze in onze gemeente zijn de kerkbalanslopers weer actief geweest.

Het is altijd weer een hele klus om alle kerkleden weer te benaderen, maar vele handen maakten ook deze keer weer het werk lichter.

Het is nog te vroeg of we kunnen zeggen dat de inzet weer beloond is met een goede opbrengst voor het jaar 2020, maar daar vertrouwen we op. Het resultaat is heel belangrijk voor het doorgaan van het kerkenwerk in onze gemeente. Natuurlijk vertrouwen wij erop dat de mensen die nog geen toezeggingen hebben gedaan evengoed hun bijdrage zullen geven.

“Actie Kerkbalans” verder lezen

Berichten van de ZWO – maart 2020

Met de verkoop van deze twee Moldavische producten steunen wij sinds vorig jaar het werk van de stichting Bethania: ondersteuning aan jongeren en ouderen in Moldavië. Bij de wereldwinkel zijn ze te koop, zoals nu gepland pas op 7 juni na afloop van de Raad van Kerken dienst in de RK kerk te Schermerhorn. Ik kan u verzekeren : de wijn is heerlijk, de honing lekker gezond. De opbrengst van de collecte bij de sobere maaltijd op 28 februari was ook voor dit project. Helaas konden we de wijn en honing toen niet in het menu opnemen, maar dat had geen
effect op de opbrengst, € 76, de helft van de collecte. De andere helft was voor het katholieke project. Nogmaals dank daarvoor.

“Berichten van de ZWO – maart 2020” verder lezen