Berichten van de ZWO – maart 2020

Met de verkoop van deze twee Moldavische producten steunen wij sinds vorig jaar het werk van de stichting Bethania: ondersteuning aan jongeren en ouderen in Moldavië. Bij de wereldwinkel zijn ze te koop, zoals nu gepland pas op 7 juni na afloop van de Raad van Kerken dienst in de RK kerk te Schermerhorn. Ik kan u verzekeren : de wijn is heerlijk, de honing lekker gezond. De opbrengst van de collecte bij de sobere maaltijd op 28 februari was ook voor dit project. Helaas konden we de wijn en honing toen niet in het menu opnemen, maar dat had geen
effect op de opbrengst, € 76, de helft van de collecte. De andere helft was voor het katholieke project. Nogmaals dank daarvoor.

De spaarbus…
In de dienst op 1 maart te Stompetoren hebben we aangekondigd in de 40-dagentijd ook te gaan sparen voor het project in Moldavië. Daarvoor hing de bekende spaarbus bij de uitgang. De week erna hing hij ook in de kerk aan het Westeinde in Schermerhorn… Daarna werd het stil… En het blijft nog stil, nog heel lang hebben we net gehoord. Hoe moet dat nu verder? Wel, heel eenvoudig, iedereen heeft 1 maart een spaardoosje meegekregen, om thuis te kunnen sparen voor Bethania. Gelukkig maar! Dus dat sparen kan in de komende weken
gewoon doorgaan. Misschien kan er in deze stille weken nog wel een extra muntje bij… En natuurlijk kunt u ook blijven sparen na de 40-dagentijd, totdat we eindelijk weer samenkomen in de kerk. Zo ik nu kan bezien zou dat op 14 juni kunnen zijn, in Schermerhorn. En reken maar dat onze spaarbus dan ook komt. En vol komt, voller dan ooit.

Nieuws uit Ethiopië, het Scholenproject
Henk Pielage en Jan Jaap de Vries waren in november vorig jaar naar Ethiopië gereisd om de lopende projecten te bezoeken en eventueel bij te sturen. Die projecten zijn in het gebied ten westen van hoofdstad Addis Abeba. Vanwege de onveilige situatie kwamen ze niet verder dan halverwege, Nekemte. Maar de mensen van de projecten verderop konden wel naar Nekemte komen; zodoende was het contact toch optimaal. Het scholenproject maakt het mogelijk kansarme jongeren een kansrijkere toekomst te bieden. Ruim 410 kinderen en jongeren kunnen onderwijs volgen, dank zij dit project. Bijvoorbeeld een naaicursus met gebruik van gerepareerde trapnaaimachines. 24 cursisten kregen de eerste certificaten uitgereikt. Ze hebben er een mooi feestje van gemaakt en zich uitgedost in zwarte toga ́s en baretten. Zouden ze deze kostuums zelf genaaid hebben? Vast wel. Er staat al een vervolgcursus gepland door een professionele lerares, die hen opleidt tot erkende diploma ́s.

Microkrediet
In het dorp Komto kregen moeders van schoolkinderen zes jaar geleden een microkrediet voor de aankoop van koeien en schapen. Dat heeft goed gewerkt, de leningen zijn zelfs helemaal terugbetaald. Daardoor kunnen nu 29 nieuwe vrouwen een lening krijgen. Een van de vrouwen kon zelfs een nieuw huis laten bouwen: zoveel had zij verdiend met die koeien en schapen.

De basisschool in Driehuizen
Tot slot een heel mooi verhaal. Het zou kunnen heten: de kinderen van Driehuizen en de kinderen Takalegn. De kinderen van Driehuizen hebben zich het lot aangetrokken van vier weeskinderen uit één gezin in Nekemte, door het inzamelen van kleding. Enkele jaren terug al. Nu hebben Henk en Jan Jaap deze kinderen opgezocht. Even bijpraten. De oudste studeert al voor het tweede jaar op de universiteit. En de andere drie kinderen gaan gelukkig ook naar school. Toen vader Takalegn stierf was hij bezig een huis op te knappen voor zijn gezin. Na zijn dood kwamen de vier wezen bij hun oma te wonen, in haar huis. Maar het
bouwproject is voltooid en nu wonen de kinderen daar samen. Het huis van hun grootmoeder verhuren ze, zo hebben ze een inkomen. En hun aardrijkskundeleraar, die een vriend van vader Takalegn was, voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en houdt een oogje in het zeil. Wat fijn dat de kinderen van Driehuizen zich ook verantwoordelijk voelen.

Zowel het project Bethania in Moldavië als het Scholenproject in Ethiopië worden
ondersteund door de ZWO van onze protestantse gemeente. Uw giften maken dit mede mogelijk. Dank daarvoor.

Namens de ZWO-commissie , Eel

CategorieënZWO