Actie Kerkbalans

Vanaf de derde week van januari werd de actie kerkbalans gehouden. Ook onze in onze gemeente zijn de kerkbalanslopers weer actief geweest.

Het is altijd weer een hele klus om alle kerkleden weer te benaderen, maar vele handen maakten ook deze keer weer het werk lichter.

Het is nog te vroeg of we kunnen zeggen dat de inzet weer beloond is met een goede opbrengst voor het jaar 2020, maar daar vertrouwen we op. Het resultaat is heel belangrijk voor het doorgaan van het kerkenwerk in onze gemeente. Natuurlijk vertrouwen wij erop dat de mensen die nog geen toezeggingen hebben gedaan evengoed hun bijdrage zullen geven.

Met dank aan de lopers die dit resultaat weer hebben mogelijk gemaakt. Dank je wel: Dik, Henny, Cor, Jac, Coby, Ruth, Lies, Egbert, Jan, Corrie, Johan, Jaap en Gerie. En misschien zijn er nog wel een paar ingeschakeld door bovengenoemden. Allemaal weer heel hartelijk bedankt.

Namens het college van kerkrentmeesters, Piet