Berichten van de ZWO – augustus 2019

Opbouw in Syrië
Je kunt eigenlijk nog niet zeggen dat de oorlog in Syrië voorbij is. Acht jaar oorlog, bijna 400.000 doden, meer dan 12 miljoen mensen verdreven van huis en haard, 14 miljoen mensen die in leven in armoede. Maar voor Assad is het kennelijk nog niet genoeg, te horen aan zijn dreigende taal richting ”rebellerende” groepen. En toch komt er een hoopgevende beweging op gang van inwoners die terugkeren en beginnen met de wederopbouw van hun land. Langzaam maar zeker wordt het toch veiliger in Syrië.

Het is heel bijzonder te lezen hoe Syrische christenen tegen die wederopbouw aan kijken. Daarbij is voor hen de kerk belangrijker dan hun eigen huis. Voor hen is de kerk het hart van de gemeenschap, en juist die gemeenschap is de reden waarom zij terug willen keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst.

Dus wil je je land weer opbouwen, begin dan met het herstellen van de kerk. Prachtig afgebeeld op een foto in de brief van Kerk in Actie hierover : twee mannen zetten in een puinhoop een kruis overeind.

Driejarige campagne
Kerk in Actie : ”Als kerken in Nederland helpen we graag mee om de kerk in Syrië weer op te bouwen. We voelen ons verbonden met christenen in Syrië. We geloven in delen, in gebed en geloof en in financiële steun. Daarom start Kerk in Actie in september de driejarige campagne ”Bouw de kerk in Syrië weer op”. We hopen dat ook uw gemeente meedoet!”

En dat doen we, de actie staat al op het collecterooster voor 15 september. En ook wij, als ZWO, hopen dat u meedoet met een flinke bijdrage.

Nu deze actie nog drie jaar doorloopt zullen wij er zeker nog op terugkomen, wie weet misschien wel met foto’s van de start van de wederopbouw.

Marleen Anthonissen neemt afscheid
Begin 2014 werd Marleen Anthonissen vanuit de kerk in Schagen namens de classis Alkmaar aangesteld als uitgezonden medewerker naar de Redeemer Church in Jeruzalem, waar zij als pastoraal werker werkzaam was. Jaarlijks kwam zij in de veertigdagentijd met haar man en kinderen terug in Schagen en vertelden zij samen over hun contacten met Israëliërs en Palestijnen. Als ZWO-commissie zijn we daar telkens bij aanwezig geweest, zo vierden we samen daar eens een seideravond en meermaals een sobere maaltijd. Ook via de weblog en ons kerkblad hebben we met hen meegeleefd. Ilja, haar echtgenoot was in die periode werkzaam als ondersteuner bij het Bethelehem Bible College. Hij kwam echter plotseling te overlijden, Marleen wist vol moed en vertrouwen de draad weer op te pakken. Maar nu zit haar uitzendtijd er op. Op 13 september neemt zij in Utrecht officiëel afscheid. Zij zal dan ook haar boek presenteren: Dagboek uit Jeruzalem. Het afscheid in Jeruzalem vond al eerder plaats, een afscheidsfeest bij de Redeemer Church en nog enkele kerken daar. Zo’n royaal afscheid zegt genoeg over de waardering die Marleen in haar werk mocht ervaren. Vijf jaar lang hebben wij via onze bijdragen aan Kerk in Actie dat werk ondersteund, helaas komt daar nu ook een eind aan. Wij zijn al op zoek naar een nieuw project.

Namens de ZWO- commissie, Eel

CategorieënZWO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.