Berichten van de ZWO – juli 2019

Nieuws uit Moldavië
Van Bethania in Moldavië kwam weer nieuws over hoe de zorg voor jongeren en ouderen uitpakt. We laten u graag meelezen:
Kindercentrum Tintareni In 2018 zijn in totaal 60 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar bereikt in het kindercentrum. Gemiddeld kwamen er 50 kinderen per schooldag. Dat betekent dat de helft van alle schoolkinderen in Tintareni deelnam aan het programma. Voor alle kinderen is een persoonlijk plan opgesteld welke begeleiding ze nodig hebben. Dat varieerde van huiswerkbegeleiding tot sociale ondersteuning. Voor ieder kind was er elke schooldag een warme lunch, zodat ze vijf keer per week een gezonde maaltijd konden eten. Al deze activiteiten moeten ertoe leiden dat kinderen zich beter gaan voelen, hun gedrag onder controle krijgen en beter gaan presteren op school zodat ze betere kansen hebben in de toekomst.

1 juni is kinderdag in Moldavië. Ook dit jaar is dat weer gevierd, met sport en spel. In 2018 zijn er voor deze leeftijdscategorie twee zomerkampen georganiseerd. De kampen waren voor de kinderen een vakantie, maar ze hadden ook een belangrijke rol om de kinderen beter te leren kennen en om onderwerpen met de kinderen te kunnen bespreken. In de jongste groep is gesproken over het omgaan met angst en bij de oudere groep is gewerkt aan een sociaal project dat zij zelf konden kiezen. Zo heeft een groepje kinderen kleding ingezameld voor een arm gezin, een ander groepje ging een eenzame oudere helpen. Dankzij de steun van Kerk in Actie zijn 138 mensen in de dorpen ondersteund.

Ouderencentra
In de ouderencentra was ook in 2018 een vast programma met fitness, tekenen, muziektherapie, geschiedenisles, bijbellessen, televisie kijken, spelletjes, handwerken, lezen etc. De centra waren vijf dagen per week open. Op deze dagen kregen de ouderen elke dag ontbijt en lunch, de was kon gedaan worden en bezoekers konden er douchen. In het centrum in Tintareni kwamen dagelijks gemiddeld 16 ouderen, in Bulboaca 15. Waar nodig werden ouderen begeleid bij een bezoek aan een medisch centrum. Belangrijk in de centra is de persoonlijke aandacht. Daarom is gezorgd dat er voor alle bezoekers een vertrouwenspersoon was. Ook is er gezorgd dat familie van de ouderen, voor zover aanwezig, betrokken werd bij de activiteiten op het centrum.
Er zijn diverse uitjes georganiseerd. Vanuit Tintareni twee keer naar het bos en éénmaal naar de hoofdstad Chisinau. Vanuit Bulboaca zijn twee uitjes geweest, naar een klooster en een historisch monument. Ouderen geven aan dat sinds zij in het centrum komen ze zich jonger en fitter voelen.
In 2018 was er een grote uitdaging om het programma goed te kunnen aanbieden, aangezien er een moeilijk te vervullen vacature was voor een sociaal werker. Met vrijwilligers, stagiaires en de inzet van de overige leden van het team is het gelukt om het programma goed te kunnen uitvoeren.
Naast de ouderen die het centrum bezoeken, is er ook zorg voor ouderen die aan huis gebonden zijn. Gemiddeld 27 ouderen in Tintareni kregen 5 dagen per week een warme maaltijd en de was werd voor hen gedaan. In 2018 is hiervoor een aparte wasruimte gerealiseerd.

CategorieënZWO