Huiskamerkring Goud op stap

We hadden afgesproken om op 16 mei bij elkaar te komen. Op diezelfde middag kwam Ring Alkmaar bij elkaar in Sint Pancras. Een themabijeenkomst waar alle naburige protestantse kerken voor uitgenodigd waren. Als zoekers, zieners en zeggers sprak het onderwerp ons wel aan: ‘Christelijke spiritualiteit in de Protestantse Kerk’. Bovendien was een van de sprekers onze ‘buurman’ Ds. Niels Gillebaard uit Graft-De Rijp. Toen was de beslissing gauw genomen en kon ik onze gespreksgroep opgeven voor de erbij aangeboden broodmaaltijd.

De ruimte in het kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ was goed gevuld met belangstellenden van Texel tot Limmen of nog verder. Het was leuk om enkele bekenden te ontmoeten.
Ds. Gillebaard kreeg meteen handen de lucht toen hij het onderwerp ging inleiden.
Wie leest de Happinez, bezoekt weleens een klooster, doet aan yoga of meditatie? Bij elke vraag bleek er op verschillende manieren een zoektocht naar spiritualiteit te zijn.
Terwijl het kerkbezoek afneemt gaat het zoeken naar betekenis onverminderd door.
We kregen een overzicht van de ontwikkeling naar een rijker religieus leven met persoonlijke geloofservaringen.
Vanaf 1875 met de opkomst van de Theosophie en Antroposofie, Abraham Kuiper, Karl Barth, Miskotte tot het hippietijdperk met de invloed van oosterse religies en de opkomst van de oecumenische beweging zoals Taizé, Youth for Christ en Iona en nu de lokale Monastieke Initiatieven, festivals.
Ds. Gillebaard is dan ook niet alleen gemeentepredikant, maar ook predikant op internet en betrokken bij Vacare, een platform voor meditatief leven.
Omdat de volgende spreker nog in de file zat vormden we eerst groepjes om enkele vragen te bespreken, zoals:

  • Herkent u de behoefte aan meditatie, stilte, kloosterbezoek in de samenleving?
  • Speelt het zoeken van stilte, meditatie of kloosterbezoek een rol in uw eigen leven?
  • Spelen deze vormen van spiritualiteit een rol in uw eigen gemeente? Is er behoefte aan? Hoe kun je het vormgeven?

Ik moest denken aan onze Taizé-vieringen waar nauwelijks gemeenteleden op afkomen. Ook mijn onrust bij lange stiltes waar ik nou niet bepaald gesterkt uitkom. Ik kan juist zo geroerd worden door muziek en het samen zingen, maar of dat er ook bij hoort? Misschien moet ik spiritueel nog veel leren, want ik hoorde hoe anderen juist heel positief waren over meditatie en dergelijke.

Tenslotte sprak de laatste spreker dr. Kick Bras, docent spiritualiteit in Kampen.
Hij hield een warm pleidooi voor Vacare, Dit woord betekent Vrij zijn.
Het is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en staat open voor iedereen die zich samen met anderen wil oefenen in meditatief leven. Zie ook www.protestantsekerk.nl/vacare. Daarna werden we verrast met een heerlijke broodmaaltijd, verzorgd door gastgemeente Sint Pancras.

De volgende ringbijeenkomst zal zijn op 17 oktober 2019. Het is leuk om kennis te maken met mensen uit omringende gemeenten en te ontdekken welke gaven er onder ons zijn. Onze huiskamerkring komt weer bij elkaar na de zomer op 5 september bij mij thuis. Het onderwerp is : ‘Opvallend nieuws’, ingeleid door Gerda.
Adri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.