Van de voorzitter – juni 2020

Inmiddels hebben we wekelijks videodiensten vanuit de kerk in Stompetoren. Kort maar krachtig en met een geheel eigen geluid vanuit onze gemeente. We zien naast ds. Corrie verschillende gemeenteleden meewerken aan deze diensten en het aantal meekijkers groeit elke week.

Het is natuurlijk geen voortdurende vervanging van de erediensten. Het coronatijdperk begint al tekenen van controle te vertonen. De maatregelen van onze overheid worden bijna per week verruimd. We gaan langzamerhand toe naar een weer ‘normale’ samenleving. Waarin voorzichtigheid en hygiëne zeer belangrijk blijven. Vooral bij ouderen onder ons is dat heel belangrijk.

We zijn nu bezig om ons daarop voor te bereiden en denken dat de diensten weer vanaf 5 juli hervat kunnen worden. Dat wordt weliswaar met een gebruikersprotocol gedaan. De kerk van Stompetoren lijkt daar het beste in te passen, daar is voldoende ruimte te maken om de diensten te laten plaatsvinden onder de regels die dan zullen gelden. Ik schrijf het voorzichtig omdat er bijna wekelijks nadere omgangsregels komen. Ook PKN heeft een voorlopig protocol gemaakt voor het gebruik van de kerken in deze coronatijd. Wij zullen daar gebruik van maken voor ons eigen protocol. Op 16 juni komt de kerkenraad bijeen om hierover van gedachten te wisselen en een besluit te nemen over het weer starten van de kerkdiensten.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de concrete invulling van dit protocol omdat het gaat om de lokale invulling, toegespitst op het te gebruiken kerkgebouw. De berichtgeving hierover zullen via de bekende kanalen plaatsvinden en ik stel mij zo voor dat ze ook via de video bij de wekelijkse mededelingen komen. Kijkt allen daarna!

Tot slot: Hou het gezond en hou afstand, minstens anderhalve meter.

Peter
Voorzitter kerkenraad