Van de voorzitter – juli 2020

Zo, dit wordt dan een laatste schrijven van mijn hand als voorzitter. Jan is op de laatst gehouden kerkenraad gekozen tot voorzitter. Unaniem was de kerkenraad het eens met deze keuze. Een gelukwens en een goede tijd toegewenst vanaf deze plaats Jan. Ik hoop dat je met je zo veel plezier deze taak op je neemt.

In de afgelopen weken is er door diverse mensen hard gewerkt aan de voorbereidingen van de diensten die gaan starten op 5 juli. De kerk is vanaf die tijd weer open voor ons allen. We willen wel graag weten of je komt, dan kunnen we er rekening mee houden i.v.m. de indeling van de kerkruimte in Stompetoren. De kosters hebben een indelingsplan gemaakt waar voldoende, minstens anderhalve meter, afstand tot elkaar is. Bij de entree staat iemand die ons ontvangt. Voor het hele gebruik van de kerk is een overzicht gemaakt waar alle regels in staan. Elders in deze Aanwijzer staat het. In de kerk ligt een uitgebreid gebruiksplan. Met stoom en water is dit door Aleid gemaakt. Hiermee hopen we alle afspraken na te komen die in deze coronatijd nodig zijn om besmetting te voorkomen. Er blijft toch ook nog de eigen verantwoordelijkheid. Als je je niet goed voelt, kom dan niet.

Van de dienst wordt ook een opname gemaakt die een paar uur later op het YouTube-kanaal te zien zal zijn. Het kan niet direct uit gezonden worden. Die techniek is vooralsnog te duur voor ons. Ik vind het trouwens van grote klasse dat er de afgelopen tijd zulke goede uitzendingen zijn gemaakt. De inzet van heel wat mensen staat hier borg voor. Dank daarvoor!

Voorlopig houden we de diensten in de kerk van Stompetoren. Het is de meest geschikte ruimte voor onze wekelijkse dienst. Voordat de dienst van 5 juli plaatsvindt wordt de kerkruimte in zijn totale omvang grondig schoongemaakt, evenals de Ark. De kerkrentmeesters hebben er een bedrijf voor ingehuurd vanwege de omvang van de operatie. Zelfs de gordijnen komen er weer fris bij te hangen.

Op 22 en 23 augustus maakt het cultuurplatform weer gebruik van de kerkruimte voor hun jaarlijkse kunstmanifestatie. Ook daarvoor zullen heel wat inspanningen verricht moeten worden om zowel de manifestatie als de kerkdienst onder de huidige coronaregels door te laten gaan. Ik heb daar alle vertrouwen. Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel enthousiasme er door velen aan gewerkt wordt.

In het vertrouwen dat die levendigheid en het enthousiasme om de schouders er onder te zetten draag ik mijn voorzitterschap over aan Jan. Voor mij was dit een mooie periode en leerzaam voor wat betreft het beroepen van een predikant. Ook dat is goed gelukt. We zijn gezegend met de keuze van ds. Corrie. Inmiddels weet ik dat het voor beiden geldt. Het ga jullie goed!

Peter
Voorzitter Kerkenraad