Van de voorzitter

Er komt een klein feestje aan. Op 17 september gaan we eens op een andere locatie op “kerkreisje”. Eens iets samen doen buiten de kerkdienst om. Dat is echt een tijd terug dat we dat mee mochten maken. Op blz 13 staat een uitgebreide uitnodiging. Ik hoop dat we de moeite voor elkaar nemen om dit reisje samen te vieren. Na coronatijd komen allerlei activiteiten weer op gang. Het lijkt allemaal weer snel te wennen dat alles weer kan. Maar toch is het de factor tijd die allerlei veranderingen laat zien. Binnenkort is ds Marius alweer een jaar onze predikant. Ook dat lijkt al weer heel vertrouwd. De factor tijd is bij de voorbereiding van de Floordienst wel echt zichtbaar. Misschien voor het laatst, vanwege de sluiting van de RK kerk in Schermerhorn.. Toch zou het fijn zijn dat er in het dorpsfeest ergens ruimte blijft voor de aanwezigheid van de kerk in onze leefwereld. Op welke wijze blijven we zichtbaar in de dorpen? Door het jaar heen zal onze kerkenraad ook nagaan, hoe gaat het met de bemensing van ons eigen kerkbestuur. Treden er ambtsdragers terug, of is het nog uitdagend genoeg om nog een paar jaar verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het bestuur, of vragen we jou erbij?

Gemeentebijeenkomst op 23 oktober
Het is een goed gebruik dat we als kerkenraad en gemeente elkaar gewoon bijpraten. Uiteraard verteld de kerkenraad dan wat ze doen of waar ze mee bezig zijn in onze kerk. De kerkenraad zelf heeft er ook behoefte aan dat iedereen in de kerk ervan afweet, maar ook mee kan denken en wie weet wat kan vertellen. Niet elke gemeentebijeenkomst is even spannend, en dat is maar goed ook. Dit jaar zal de diaconie ons wat meer vertellen over hoe ze omgaat met het beschikbare geld, om goede doelen te ondersteunen. Doet de diaconie, binnen hun beschikbare middelen genoeg, of kan het meer of anders? Ook zullen we elkaar bijpraten over het gebouwenbeleid. Hoe ver is het met het overleg met de gemeente Alkmaar en hoe lang blijft het Zwethuis nog ons kerkgebouw? Anderzijds blijft de kerkdienst via het internet zichtbaar. Tijdens vakantie kun je als het ware zomaar aanschuiven in de kerkdienst. Hoe bevalt dat? Zijn er nog meer ideeën om als kerk via het internet wat makkelijker bij elkaar binnen te komen? De vorige bijeenkomsten trof het me dat iedereen gemakkelijk meedeed met de gemeentebijeenkomst. Niet alleen vragen, maar ook waardevolle ideeën. Dat is wel heel mooi en waardevol. Wat natuurlijk altijd leuk is, dat we samen na de kerkdienst even een bakkie koffie te drinken en elkaar even te spreken. Komt u ook op 23 oktober?

Jan Vlaming
Voorzitter Kerkenraad