Van de voorzitter

Waar is het feestje, dachten we toen we na onze vakantie weer het kerkgebouw in Stompetoren in liepen. Niemand zat op zijn stoel. Iedereen liep rond of stond druk met iemand te praten. Wat zou er zijn dachten we? Het bleek gewoon één grote receptie te zijn. Iedereen wilde gewoon iedereen even spreken. Er hing een uitgelaten blije stemming in de lucht. Wat is het feestelijk dat we zo verlangen naar elkaar en het superleuk vinden elkaar te ontmoeten. Wat kun je elkaar missen, ook al is het maar vanwege een vakantie. Na het slaan van de klok van 10 uur begonnen we met een kerk vol glimmende gezichten van blije mensen aan de kerkdienst. De kerkdienst is echt een feest.

Bedankbijeenkomst Ds. Corrie van Duinen
Gelukkig neemt de druk van corona af. We komen letterlijk dichter bij elkaar. Wel ziet het er naar uit dat corona in bepaalde mate onder ons blijft. Aanpassen in de organisatie wordt een vast onderdeel. Een mooie aanpassing was de bedankbijeenkomst van ds. Corrie van Duinen. De Grote Kerk in Schermerhorn was op zondag 4 juli prachtig feestelijk aangekleed, iedereen was blij om weer eens in een groot gezelschap bij elkaar te komen. Ds. Corrie was gelukkig fit en sterk genoeg om zelf het woord te voeren en om ons allemaal te ontmoeten. We hopen dat ds. Corrie nog lang terug kan zien op een goede tijd in onze gemeente en de feestelijke bedankbijeenkomst.

Samenzang vanaf 29 augustus
Op 13 juli vergaderde de kerkenraad. Tegelijkertijd namen in onze samenleving de coronabesmettingen snel toe. De kerkenraad was duidelijk: laten we nu niet beginnen met weer samen te zingen. Gelukkig kwamen er de afgelopen tijd nauwelijks signalen van besmette kerkgangers. Ook is het grootste deel van onze kerkbezoekers al gevaccineerd. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf zondag 29 augustus weer samen ingetogen mogen zingen in onze kerkdiensten. Wel blijft de basis regel van 1,5 meter onderlinge afstand voorlopig bestaan. In de praktijk deden we vaak al zachtjes mee tijdens de liederen. Fijn dat het zingen nu weer op een ingetogen manier met orgelbegeleiding kan. Naast het zingen blijft uiteraard de mogelijkheid om liederen of muziekstukken via de geluidsinstallatie te laten horen. Dankzij corona is dat een mooie aanvulling van muziek in de kerkdienst.

Verbintenisdienst Ds. Marius Braamse
Op 26 september is het zover. Weer een feestje. Ds Marius Braamse wordt onze dominee. In de Schermer kennen we ds. Marius al zo lang. De afgelopen 7 jaar toen hij vaak waarnemend predikant was, zijn we steeds meer vertrouwd geraakt met elkaar. Heel mooi dat Marius nu echt de dominee van de Schermer wordt. Op blz. 14 van deze Aanwijzer staat de uitnodiging voor de middagdienst van 26 september.

Gebruik van kerkgebouwen
Door de corona-uitbraak zijn we steeds meer gericht op het gebruik van de kerk in Stompetoren. Toch zou het mooi zijn om ook het gebouw aan het Westeinde weer te mogen gebruiken. Als het besmettingsgevaar verder afneemt, dan kan dat misschien binnenkort weer. Ook is het praktisch dat het kan, omdat er in het kerkgebouw van Stompetoren onderhoud moet plaatsvinden. Daarnaast is het misschien wenselijk om in de koude periode het kleinere kerkgebouw meer te kunnen benutten. Uiteraard is veel vanwege corona onzeker, maar de wens blijft gewoon bestaan. Wie weet kunnen we het daar op de gemeentebijeenkomst van 17 oktober eens met elkaar over hebben.

Gemeentebijeenkomst op 17 oktober
Het is een goed gebruik dat we als kerkenraad en gemeente elkaar gewoon bijpraten. Uiteraard verteld de kerkenraad dan wat ze doen of waar ze mee bezig is in onze kerk. De kerkenraad zelf heeft ook behoefte dat iedereen in de kerk ervan afweet, maar ook mee kan denken en wie weet wat kan vertellen. De laatste tijd wordt extra aandacht gevraagd dat kerken in de regio meer samen kunnen doen om elkaar te helpen of om geholpen te worden. Ook daar denkt de kerkenraad over na. Bij de komende gemeentebijeenkomst willen we ook het nieuwe beleidsplan bespreken. Het woord beleidsplan doet denken aan vergaderen. Het lijkt saai, maar is toch wel praktisch om het er over te hebben. Elke 4 jaar maken we als kerk aanpassingen in het plan. Het leven gaat verder, ook in de kerk. Daardoor zie je veranderingen. Soms hele gewone praktische dingen. Soms iets waar je even bij slikken moet. In dit aangepaste beleidsplan staan dus weer de aangepaste gedachte waar we als kerk mee bezig zijn of willen zijn. De vraag die we aan u stellen is: wilt u met ons als kerkenraad meedenken? Herkent u de kerk zoals het in het korte plan staat, of verdient het plan wat aanvulling van u? Het is heel mooi dat we als kerkleden en kerkenraad daar samen over kunnen besluiten. Ik wil u dan ook allemaal uitnodigen om er 17 oktober bij te zijn. Het zou natuurlijk heel leuk zijn dat we na een gezellige gemeentebijeenkomst achteraf kunnen zeggen: daar was het feestje.

Jan Vlaming
Voorzitter Kerkenraad