Van de predikant

Al weer ver weg, noem ik hier toch ook even de achter ons liggende kerstdiensten en de diensten rondom de jaarwisseling. We hadden deze keer de bijzonderheid dat 1 januari op een zondag viel en ik was wel tevreden over de keuze om wat later in de ochtend te beginnen in de kerk met ontmoeting en koffie. Daarna een korte viering en vervolgens een toost op het nieuwe jaar. En net als op oudejaarsdag waren we daadwerkelijk als gemeenschap bij elkaar. Op oudejaarsdag was de viering in de middag, met daarvoor de mogelijkheid binnen te lopen in de kerk. Ik vond het heerlijk om beide diensten zo met elkaar te kunnen vieren.

Ik kijk ook met een goed gevoel terug op de kerstvieringen. Beide diensten een ander karakter, beide diensten vanuit een andere invalshoek het licht op de geboorte van het kind. En de cantorij die prachtig zong op kerstavond.

Begin februari hadden we een feestelijke doopdienst. Tevens vierden we avondmaal. En dan hadden we ook nog gemeenteberaad na afloop van de dienst.

Tijdens het gemeenteberaad konden we de ‘kaarsenkoffer’ in gebruik nemen. Een mogelijkheid om een kaarsje te branden. Die komt in principe te staan in ons kerkgebouw aan het Westeinde, maar is zo ontworpen dat we hem makkelijk op kunnen pakken (vandaar het koffer idee) om ook elders te gebruiken. Ik dacht dat het nog wel mooi was om het deksel aan de binnenkant aan te kleden met een mooie afbeelding. Dat komt wel.

De kerkapp

Het is een nieuwe mogelijkheid om met elkaar te communiceren binnen de gemeente. Met alle nadruk: aanvullend op wat we nu ook al doen. De app geeft de mogelijkheid op het laatste moment iets door te geven, bv. als de livestream van de kerkdienst het onverwacht niet doet (dat hadden we kort geleden). Als dan op de app staat wat er aan de hand is, voorkomt dat thuis veel zoekwerk. Ander voorbeeld: ik kwam er een week van tevoren achter dat er in de Grote kerk van De Rijp op Aswoensdag een korte viering is, waarvoor ook wij van harte worden uitgenodigd. Ik heb gevraagd dat af te kondigen in de dienst van 19 februari, maar ik zet het berichtje ook even op de app. Zo kan iemand ook op de hoogte zijn die de kerkdienst niet heeft bijgewoond. En kan de informatie nog even nagelezen worden. Maar ook zoiets als foto’s van de werkzaamheden in het kerkgebouw van Stompetoren kunt u zien in de kerkapp. Het onderhoud en de bestrijding van beestjes was zeer hard nodig. Het kerkblad en de kerkdiensten staan er ook op. En er kan bijgedragen worden aan de collecte via de app. Kortom: heel veel mogelijkheden.

Download de app:

40-dagentijd en Paascyclus

De 40-dagentijd opent met Aswoensdag, maar die ligt achter ons als dit kerkblad verschijnt. De eerste dienst is ook achter de rug. En dan gaan we 5 maart verder met een voorstelling Kees Posthumus. Deze voorstelling zal plaatsvinden in de kerk aan het Westeinde te Schermerhorn.

Vrijdag 10 maart hebben we dan sobere maaltijd in het Zwethuis. Meer daarover, ook hoe u zich aan kunt melden, leest u elders in deze Aanwijzer.

12 maart gaat ds. Erkelens uit Alkmaar voor. Als hij zich aansluit bij het leesrooster van De Eerste Dag horen we het verhaal van Jezus die uitrust bij de bron en daar een Samaritaanse vrouw ontmoet. Ze hebben een lang gesprek en als ze weggaat vertelt ze aan al haar buren over deze bijzondere ontmoeting. Zo is zij brenger van het goede nieuws. Na te lezen in Johannes 4. Een interessant en boeiend verhaal.

Ds. Idzenga gaat de week daarop voor en dan staat een verhaal op het rooster van Jezus die iemand de ogen opent. Dat kan op twee manieren verstaan worden. In het verhaal benoemt Jezus zichzelf als het licht der wereld. Dat moet natuurlijk wel gezien kunnen worden! Anders hebben we er niets aan. En je hoeft niet letterlijk blind te zijn om daar aan voorbij te zien.

En dan komt 26 maart ds. Saar Hoogendijk. Zij zou als lezing de opwekking van Lazarus kunnen kiezen. De voorafschaduwing (zoals dat zo mooi heet) van de opstanding op de Paasmorgen. Ik vind zelf altijd het meest ontroerende vers waarin eenvoudig staat: ‘Jezus weende’. Johannes 11: 35. De nieuwste Bijbelvertaling heeft daar van gemaakt: ‘Jezus begon te huilen’. Daardoor klinkt het toch gewoner, minder als iets om bij stil te staan. Of ga ik nou gewoon niet met m’n tijd mee!?

Zondag 2 april is het dan Palmpasen, de eerste dag van de Goede Week. Maar tegen die tijd is de volgende Aanwijzer er al weer.

Zoals u weet zijn voorgangers niet verplicht om zich aan een leesrooster te houden. En gastvoorgangers al helemaal niet. Ik schets altijd wel even de lezingen uit het leesrooster, om u mee te nemen in de gang door het jaar.

Ten slotte

Het was door de aardbeving in Turkije en Syrië dat ik kwam op het vierde couplet van lied 1005:

Longing for shelter, many are homeless.

Longing for warmth, many are cold.

Make us your building, sheltering others,

walls made of living stone.

Christ, be our light!

Shine in our hearts. Shine through the darkness.

Christ, be our light!

Shine in your church gathered today.

In vertaling:

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,

schuilplaats door U gebouwd.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Ik hoor er een oproep in om voor elkaar huis, warmte, licht, schuilplaats, troost te zijn. Kortom: levende stenen. Dat kan ook op afstand bijvoorbeeld door geld in te zamelen voor de getroffen mensen. En door de mensen die hierheen willen komen naar familie een gastvrij welkom te bieden.

De roep elkaars schuilplaats te zijn, levende stenen voor elkaar te zijn, is natuurlijk evengoed van toepassing op de mensen bij wie we wél fysiek in de buurt zijn.

Het ga u allen goed,

hartelijke groeten,

ds. Marius Braamse