Ontmoetingsmiddag uitgesteld

Wij waren al een planning aan het maken en in grote lijnen lag het al vast! De ouderenmiddag, die we voortaan ontmoetingsmiddag willen noemen hadden we gepland
voor 20 april. Maar… door onderhoud en bestrijden van beestjes in de kerk aan de Noordervaart gaan we de middag verzetten.

We willen het nu eind september – begin oktober houden, dus houdt u tegen die tijd de
Aanwijzer in de gaten?

Een vriendelijke groet, namens de pastorale raad en het wijkteam van Stompetoren e.o.

Henny