Bedankt namens stichting Asmik- Armenië

Beste gemeenteleden van de PKN-gemeente van de Schermer,

Zoals u wellicht weet heeft de stichting Asmik-Armenië een prachtig bedrag gekregen in 2018 van de Diaconie van uw gemeente. Afgelopen oktober is een deel van het bestuur van Asmik in Armenië geweest. Wij hebben samen met een arts gezinnen met kinderen met een handicap bezocht, waar we persoonlijke hulp konden aanbieden. In deze gezinnen hebben we goede afspraken kunnen maken.

“Bedankt namens stichting Asmik- Armenië” verder lezen

Oproep voor diaken

Er is binnenkort een vacature van diaken.

  • Je hebt een luisterend oor en een warm hart
  • Je bekommert je om mensen
  • Je wilt hulp en aandacht geven aan mensen, die dat nodig hebben
  • Je houdt van organiseren
  • Je werkt graag samen
  • Je vindt de kerk waardevol
  • Je wilt zinvol bezig zijn samen met anderen

Tot de taken van een diaken behoren:

“Oproep voor diaken” verder lezen

Brief van ds Saar

Lieve gemeente Schermer, 

Wat fijn, dat jullie vanaf 1e advent weer een “eigen” dominee zullen hebben in de persoon van Corrie van Duinen. Jullie hebben pittige tijden doorgemaakt, en wat is het dan moeilijk om elkaar vast te houden. Maar er was een doorkomen aan, met de ondersteuning door Marius en met elkaar.

“Brief van ds Saar” verder lezen

Intrededienst ds. C. van Duinen

Op zondag 2 december zal ds. Corrie van Duinen bevestigd worden. Om 14:30 uur in de kerk aan de Noordervaart in Stompetoren. De ochtendviering komt te vervallen. In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van ds. M. Braamse. Er is oppas- en kindernevendienst. Na de viering staat een hapje en een drankje klaar.