Aangepaste frequentie van de Aanwijzer

De Aanwijzer verschijnt voortaan 8 keer per jaar. In een rustige periode 1 keer per 2 maanden. In een tijd met veel activiteiten (zoals 40-dagentijd, startzondag, Kerst) 1 keer per maand. Als het nodig is verschijnt tussentijds een digitale nieuwsbrief. de planning leest u hieronder.

Dit is de planning voor 2018:

  • Januari/februari
  • Maart
  • April
  • Mei/juni
  • Juli/augustus
  • September/oktober
  • November  
  • December

Oproep: ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet en u wilt dat wel? Laat uw naam en 
e-mailadres achter op deze website.

Namens de redactie,

Willeke Schuurman-Leegwater