Conceptbegrotingen 2021 ter inzage

Het is de gewoonte dat er in november/ december een gemeentevergadering wordt gehouden, waarin de begrotingen door de kerkrentmeesters, de diaconie en ZWO worden gepresenteerd. Helaas kunnen we in deze tijden van corona nog steeds geen gemeentevergaderingen houden.

De conceptbegrotingen liggen ter inzage bij de penningmeesters Piet de Wilde, Dik Michielen en Eel van der Weij. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeesters.

Aleid