Zondagavondgespreksgroep 60+

13 november 2022 in de Ark, Stompetoren

o.l.v. Wil en Aart Vijfvinkel en Jan Vlaming

Hoe doe je dat: LEVEN!

De tv-presentator Coen Verbraak praat in een interviewprogramma met uiteenlopende gasten over wat het leven, ondanks alles, de moeite waard maakt. Hij opent de ontmoeting als volgt:

We hebben het leven allemaal cadeau gekregen, ongevraagd.
En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zit
Maar hoe doe je dat eigenlijk, LEVEN.

Dit inspireerde Jan tot het voorstel de volgende vragen te bespreken:

 • Wat maakt jouw leven, ondanks alles, de moeite waard?
 • Als je niet in God gelooft, waarin dan wel?
 • Waar vind je troost en houvast?
 • Waar haal je je levenswijsheid vandaan?
 • Waar baseer je je normen en waarden op?
 • Wat is eigenlijk een zinvol leven?

Lichtjes versieren de tafels in de Ark van de kerk in Stompetoren.

In het keukentje heerst bedrijvigheid. De koude kopjes worden opgewarmd in een bak heet water. Water kookt en het koffiezetapparaat pruttelt.

Er is blijdschap dat we elkaar na twee en een half jaar weer kunnen ontmoeten.

Na de koffie met zelfgebakken cake leidt Jan het onderwerp in.

Daarna verdeelt hij de 16 aanwezigen in 3 groepen.

Er wordt aandachtig geluisterd naar wie, soms aarzelend, naar woorden zoekt, want het is nog al wat, wat hier op tafel ligt.

Enkele gedachten die naar voren komen bij de eerste 3 vragen, zijn:

 • Ik ben dankbaar voor de mensen om me heen die mijn leven de moeite waard maken. Zij zijn een groot geschenk in mijn leven.

   Ik geloof in ze. Zie Gods liefde in hen en ze geven me troost en houvast.

 • Geloof in God is voor mij nietszeggend, onbestaanbaar, onvoorstelbaar.

En het leidt me in de kerk af als dat woord gebruikt wordt.

 • Voor mij is God een gesprekspartner, die antwoord op mijn vragen geeft.
 • Een doosje zand met 2 glanzende schelpen, licht en donker, yin en yang, zegt mij alles over wat het leven de moeite waard maakt.
 • Ik voel God meer als een wolk om mij heen, niet hoog boven mij verheven.
 • Ik heb een vast geloof dat God als schepper onze wereld gemaakt heeft en ook als wij mensen er een puinhoop van maken, Hij alles goed zal maken.
 • Weet je dat de prehistorische mens pas heel laat ging praten, dit in tegenstelling tot het Bijbelse scheppingsverhaal.

Bij de laatste 3 vragen komt naar voren:

 • Levenswijsheid haal ik soms uit een krantenartikel of een tv uitzending of van verhalen van mensen.
 • Normen en waarden heb ik van huis uit meegekregen.
 • Zoals in: ‘De liefdeloze waarheid is een leugen’.
 • Een zinvol leven is zin ìn het leven.

Maar soms wil ik een deken over mijn hoofd trekken als berichten over al die crisissen en misstanden me teveel worden. Dan heb ik geen zin in het leven.

Is er nog toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen?

 • De zin van mijn leven is wat ik voor een ander kan betekenen.
 • God doet het alleen, maar jij moet het samen met een anderen doen.
 • Ik wil me nuttig kunnen maken of is dat erg calvinistisch?
 • Ik zou 25 uur in 24 uur willen proppen.
 • Het is een groot goed dat wij in ons land zo vrij mogen zijn, ook in ons denken.

Huub Oosterhuis zegt het zo:

Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

De volgende bijeenkomst is in de Ark in Stompetoren
Op zondagavond 8 januari 2023 om 20 uur
Thema: Zonde, tegen wie of wat? Door ds. Fokko Omta o.l.v. Jac Smit
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Geef je op bij Jan Vlaming, tel. 0622952484

Adri V-K