Verslag van een wintermiddagbijeenkomst

We zijn met elf personen bij elkaar en genieten eerst van de koffie en thee met zelfgebakken cake van Gerie. Marius opent met “Reiziger doet Golgotha” uit de gedichtencyclus van Gerrit Achterberg.

Ja, er is een vraag: “hoe ga je om met je geloof nu er zoveel verschil is in de bijbelverhalen en belevenis tussen vroeger en nu” “Hoe kun je je geloof vasthouden?”

Lees verder “Verslag van een wintermiddagbijeenkomst”

Een verslag van de Huiskamerkring “Goud”

Op 9 november kwamen we bij elkaar in Ursem bij Johan en Gerda Heusinkveld. We waren met z’n tienen en als gast ter ondersteuning bij het gesprek was Ds. Marius Braamse in ons midden. Het thema was: ‘Keetje Bosma gaat dood’, hoe gaan we hier mee om? n.a.v. het filmpje van het Westfriesgasthuis.

Na het vertonen van het filmpje delen we onze associaties die bij ons op komen. Ieder heeft in zijn eigen omgeving kennisgemaakt met de eindigheid van het leven en doet zijn verhaal.

Lees verder “Een verslag van de Huiskamerkring “Goud””

Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Schermer

Hieronder vindt u het jaarverslag van onze gemeente van januari tot december 2017.

In 2017 stond het beroepen van een nieuwe predikant centraal. Op de gemeentevergadering op 19 februari is het advies van de commissie Toekomst PG Schermer besproken. Ondanks de zorgen (menskracht en financieel), wordt met nadruk de wens uitgesproken om een eigen predikant te beroepen.

Lees verder “Jaarverslag van de Protestantse Gemeente Schermer”