Bijeenkomst schrijver Guus Kuijer op 15 mei

Zondag 15 mei om 14:00 uur komt Guus Kuijer een voordracht houden in de kerk van Stompetoren. Guus Kuijer is bekend als schrijver. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald. Hij heeft ook een reeks boeken geschreven met vertellingen van bijbelverhalen: De Bijbel voor Ongelovigen. Deze middag gaat hij ons een verhaal voorlezen over het offer van Abraham, Genesis 22.

Na de voordracht en de koffie en thee wil hij ook graag met de bezoekers in gesprek. Waarna we de bijeenkomst af zullen sluiten met een glas wijn of sap.

De middag wordt omlijst met harp en orgel, bespeeld door Caitlyn Immerzeel en Agnes Kauffman. Circa half vier zal het programma afgelopen zijn. Adres: Noordervaart 122, 1841 JC Stompetoren.

Iedereen is zeer hartelijk welkom, toegang is gratis, wel graag even aanmelden (uiterlijk dinsdag 10 mei).


Dit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Schermer.
Inlichtingen bij ds. Marius Braamse, 06 53 9292 86