Het mysterie van de kaars

Zoals u weet zit er elke dienst iemand van de opnameploeg achter in de kerk om de dienst op te nemen en uit te zenden.

Er is maar één camera. Die heeft verschillende vooraf ingestelde focuspunten. Wij noemen dat ‘presets’. Bijvoorbeeld de lessenaar of de bloemen. Met één druk op de knop zwenk de camera dan naar de juiste plek.

Laatst was er een dienst en tijdens het gebed aan het einde van de dienst selecteerde de dienstdoende opnemer de preset ‘paaskaars’. Keurig zoemde de camera in op de kaars. Maar de kaars was opeens zo groot dat de vlam niet eens in beeld was.

Hoe kan dat?

Niemand heeft aan de presets gezeten en de kaars kan ook niet gegroeid zijn. Een raadsel.

Wat bleek? Na de dienst van de week ervoor was de kaars per ongeluk niet uitgeblazen. De hele week had ie uur na uur gebrand. Hij was zo kort geworden dat ie eigenlijk niet meer toonbaar was. Het werd net op tijd voor de volgende dienst ontdekt. In allerijl is toen de paaskaars uit de kerk van Stompetoren gehaald. Maar die was wel een stuk groter dan de andere…

De opnameploeg