Black Lives Matter

Verslag van gespreksgroep 55-

Eind november vond er in het Zwethuis weer een avond van het ‘Praethuys’ plaats: de
gespreksgroep die in 2006 is begonnen voor mensen van ongeveer 25-40 jaar uit De Rijp en de Schermer. Inmiddels zijn we natuurlijk wat ouder en is de groep voor een groot deel van samenstelling veranderd, maar de groep bestaat nog steeds.

We zijn met z’n vijven, dus we kunnen netjes op gepaste afstand van elkaar rond de tafel
zitten. Het onderwerp is Black Lives Matter (BLM). We praten over drie stellingen die we per
persoon van tevoren een ‘eens’ of ‘oneens’ hebben gegeven:

1 BLM maakt me bewust JA/NEE

2 BLM zet groepen tegen elkaar op JA/NEE

3 BLM is ook in Nederland hard nodig JA/NEE

Iedereen heeft z’n eigen inbreng en mening, en er ontstaat een levendige discussie. Aan bod komen bijvoorbeeld: zou All Lives Matter niet beter zijn? En als gespreksgroep praten we niet MET maar OVER zwarte mensen. Misschien hebben we wel een beperkte, ‘blanke’ visie. Een ander voorbeeld was het solliciteren naar een baan met een allochtone achternaam. Dat verkleint de kansen op een baan. Zou het dan niet beter zijn om je naam weg te laten? Maar ook: waarom zijn alleen de zwarte slachtoffers van politiegeweld in het nieuws, en niet de blanke slachtoffers van wat voor geweld dan ook?

Het is mooi om elkaars standpunt te horen. Om half 10 ruimden we het Zwethuis weer op en gingen we weer naar huis.

De volgende keer is zondagavond 7 februari in het Zwethuis.

Art