Meedoen met het oecumenische Floorkoor

Het parochieblad van Schermerhorn valt al jaren in mijn brievenbus. In september is het nog slechts een inlegvel geworden bij het Parochiemagazine van de grote R.K. Parochie Maria, Moeder van God van Purmerend en omstreken. De locatie Schermerhorn gaat spoedig sluiten. Maar eerst komt er nog een oecumenische Floorviering op 11 september.

De cantorij krijgt een oproep om mee te doen met het gelegenheidskoor. De repetities vinden plaats in de R.K. kerk in Schermerhorn en ik geef me op. De eerste oefenavond zit ik eerst nog in Alkmaar waar ik onverwacht getrakteerd word op een etentje door mijn kinderen. Heel gezellig maar ook wat tijdrovend. Na afloop spring ik als een haas op mijn fiets en sjees met pal tegenwind naar de kerk. Er staan heel wat fietsen op het plein en ik stuif naar binnen. Er wordt gauw een stoel voor me bijgezet en de gekopieerde muziekblaadjes zijn heet van de naald. Ik zit naast iemand uit het kerkkoor van Ursem die met dezelfde dirigent Marcel de liederen al geoefend heeft. Zij kan me alvast een beetje wegwijs maken.

Lees verder “Meedoen met het oecumenische Floorkoor”

Van de predikant

’t Is weer vroeg donker en na het ingaan van de wintertijd natuurlijk helemaal. Herfst dus. We zitten weer meer binnen, kerkelijk gaan we ook een andere tijd in. Eerst de tijd van terugblikken en gedenken; daarna de tijd van hopen en verwachten. Kunnen we zeggen: van donker naar licht? Van dood naar nieuw leven?

Gedenken

Dat gaan we doen met Open Kerk op woensdag 2 november, Allerzielen. Het kerkgebouw in Stompetoren is dan opengesteld van 13:00 uur tot 17:00 uur. U bent zeer welkom om binnen te lopen, een kaarsje te branden, even te zitten; om te bidden of om even een gesprekje te hebben. We hopen dat dit ook bij uitstek een gelegenheid is voor mensen van buiten de gemeente om binnen te lopen. Om op die manier iets van de kracht van het gebouw, van het ritueel en van de Aanwezige te ervaren. Maar iedereen is natuurlijk welkom, dus ook gemeenteleden.

Lees verder “Van de predikant”

Pianoles terug in Stompetoren

Omdat Margot Bierman lang en met veel plezier pianodocent is geweest op het voormalig “Streekmuziekcentrum Schermer-Graft-de Rijp” en in Alkmaar regelmatig pianoleerlingen uit de Schermer en Beemster op les heeft, is ze vlak voor de zomervakantie op zoek gegaan naar een geschikte leslocatie om in Stompetoren een dependance van haar Alkmaarse piano- en muziekpraktijk te starten. Dankzij medewerking van de kerk kon zij op 5 juli jl. terecht in de aula van de Protestantse kerk aan de Noordervaart.

Lees verder “Pianoles terug in Stompetoren”

Revalidatievakantie

Deze zomer begint voor mij opnieuw met een heupoperatie. Een heup is het grootste gewricht dat een mens heeft. Precies een jaar na mijn rechter- is nu mijn linkerheup aan de beurt. Hetzelfde BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam en dezelfde vertrouwde chirurg.

Alles verloopt die maandag zeer voorspoedig en ik word vorstelijk behandeld. Deze keer krijg ik een morfinepompje dat ik naar behoefte in werking kan stellen. Na twee dagen rijdt de taxi voor, die me met rolstoel en al naar het oude verpleeghuis vlak bij het ziekenhuis brengt. De fysiotherapeut geeft oefeningen en met de rollator kan ik met het mooie weer heerlijk naar buiten. Beneden in de hal krijg ik zomaar een lekker klaargemaakt bakje aardbeien met slagroom, want het is hier de week van het fruit. In mijn eenpersoonskamer kan ik zaterdagochtend met mijn smartphone voluit meezingen met het programma op YouTube ‘Zing als vanzelf’. Daar kikker ik echt van op. De volgende ochtend volg ik via Kerkdienst Gemist onze eigen kerkdienst uit de Schermer. Een uurtje later loop ik die zondag een rollatorrondje om iedereen gedag te zeggen, want ik mag dan ook al weer naar huis.

Lees verder “Revalidatievakantie”

Van de voorzitter

Er komt een klein feestje aan. Op 17 september gaan we eens op een andere locatie op “kerkreisje”. Eens iets samen doen buiten de kerkdienst om. Dat is echt een tijd terug dat we dat mee mochten maken. Op blz 13 staat een uitgebreide uitnodiging. Ik hoop dat we de moeite voor elkaar nemen om dit reisje samen te vieren. Na coronatijd komen allerlei activiteiten weer op gang. Het lijkt allemaal weer snel te wennen dat alles weer kan. Maar toch is het de factor tijd die allerlei veranderingen laat zien. Binnenkort is ds Marius alweer een jaar onze predikant. Ook dat lijkt al weer heel vertrouwd. De factor tijd is bij de voorbereiding van de Floordienst wel echt zichtbaar. Misschien voor het laatst, vanwege de sluiting van de RK kerk in Schermerhorn.. Toch zou het fijn zijn dat er in het dorpsfeest ergens ruimte blijft voor de aanwezigheid van de kerk in onze leefwereld. Op welke wijze blijven we zichtbaar in de dorpen? Door het jaar heen zal onze kerkenraad ook nagaan, hoe gaat het met de bemensing van ons eigen kerkbestuur. Treden er ambtsdragers terug, of is het nog uitdagend genoeg om nog een paar jaar verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het bestuur, of vragen we jou erbij?

Lees verder “Van de voorzitter”

Van de predikant

Voorzichtig laten we de zomer achter ons, hoewel het weer ook plotseling om kan slaan natuurlijk. En wie weet, is er dan die langverwachte regen. Op de kalender begint gewoon op een dag de herfst vanwege de stand van de aarde t.o.v. de zon. Zo ook telt het kerkelijk jaar verder met zondagen door het jaar, tot we aangeland zijn bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we dit jaar nog de gedachtenis van onze overledenen zullen vieren. Volgend jaar gaan we naar de eerste zondag van november, om beter aan te sluiten bij andere kerken en de samenleving als geheel. De zomer is een tijd waarin het meestal wat rustiger is met kerkenwerk. Niet of veel minder vergaderen en meer tijd – in elk geval wat de dominee betreft – voor studie. Verder heb ik een ronde langs de andere ambtsdragers van onze gemeente gemaakt. Het is goed om gewoon eens even de tijd te nemen om te vragen hoe het gaat met de mensen die een ambt bekleden. Natuurlijk ben ik de notulist niet vergeten. Omgekeerd wordt er ook met de predikant een jaargesprek gehouden om aan hem te vragen hoe de vlag er bij hangt.

Lees verder “Van de predikant”

Concert met orgel en hobo in Stompetoren

Zondagmiddag 16 oktober om 15 uur wordt in de kerk in Stompetoren een concert gegeven door Tjeerd van der Ploeg, orgel, en Esther van der Ploeg, hobo. Dit is in het kader van een serie van zes Leeghwaterconcerten op de monumentale orgels in onze regio. Het is de bedoeling dat bij elk van deze concerten het orgel bespeeld wordt in combinatie met een ander muziekinstrument of  andere presentatie. En in Stompetoren is er dan ook nog sprake van een andere combinatie: de muzikanten zijn dochter en vader!

Lees verder “Concert met orgel en hobo in Stompetoren”

Bidden aan Tafel

Het oudste teruggevonden gebed dat werd gebeden als de maaltijd werd gevierd in de christelijke bijeenkomst stamt uit ongeveer 100 en wordt het Didachè-gebed genoemd. Zo heet het geschrift namelijk waarin het voorkomt.

Dat gebed heeft al een tamelijk uitgebreid karakter. Het beperkt zich niet, in navolging van de joodse gebruiken bij de sabbats- en feestmaaltijden, tot het uitspreken van een eenvoudige, korte zegen. Jezus beperkt zich wèl tot het uitspreken van een korte zegen over brood en de beker, aldus de evangeliën. Er was kennelijk behoefte dat toch een beetje uit te breiden. Zoals ook bij het uitbrengen van een toost bij een bruiloftsdiner de vader van de bruidegom ook méér woorden gebruikt dan alleen ‘van harte gefeliciteerd en smakelijk eten’. Zo raakte ook de enkelvoudige zegen bij de maaltijd meer en meer aangekleed.

Lees verder “Bidden aan Tafel”

Van de predikant

Voorzichtig laten we de zomer achter ons, hoewel het weer ook plotseling om kan slaan natuurlijk. En wie weet, is er dan die langverwachte regen. Op de kalender begint gewoon op een dag de herfst vanwege de stand van de aarde t.o.v. de zon. Zo ook telt het kerkelijk jaar verder met zondagen door het jaar, tot we aangeland zijn bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we dit jaar nog de gedachtenis van onze overledenen zullen vieren. Volgend jaar gaan we naar de eerste zondag van november, om beter aan te sluiten bij andere kerken en de samenleving als geheel.

Lees verder “Van de predikant”