Gespreksgroep 50+ Thema Rentmeesterschap

Zondag 10 november hebben wij de eerste gespreksgroep van het seizoen gehouden, met als gastheer/vrouw Jan en Petra. De opkomst was heel goed.
Jan en Aart hebben de avond voorbereid.

Begonnen is met een inleiding op het thema, door Aart:
Goed rentmeesterschap, een actueel thema: lees de kranten, kijk naar TV, het gaat over de uitputting grondstoffen, de overconsumptie, vervuiling van de wereldzeeën, verdwijnen van allerlei dieren, zelfs insecten, ontbossing, smerige lucht, CO2 , N2, PFAS etc. etc. je zou er pessimistisch van worden.

Rentmeesterschap, in ieder geval onze verantwoordelijkheid in deze door God geschapen wereld. Onder christenen een bekende opvatting, maar waar berust dat op?

Waar staat in de bijbel? Wij moeten aarde leefbaar houden, duurzaam omgaan met grondstoffen, zodat ook volgende generaties van de aarde mogen genieten. Maar waar geeft God opdracht hiertoe?

“Wat zegt bijbel ervan”??
Verrassend genoeg weinig (althans wij konden het niet vinden, wellicht dat Corrie, onze dominee, het wel kan ontdekken, wij niet). Onze conclusie: In bijbel staat hierover weinig tot niets. Rentmeesterschap in bijbel: gaat meer over het beheer van bezittingen, beheer van een stad.

Nieuwe testament: Jezus verhaalt bijna uitsluitend over de omgang mensen, sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid, opdracht voor een goede maatschappij, niets over de natuur. Tja, de aarde was 2000 jaar geleden een oneindige bron, er was overvloed in de natuur, geen tekort aan bossen, noch aan dieren, geen vervuiling door industrie. Dus geen thema. Onze inspiratie tot behoud van de aarde kan niet gestoeld worden op het NT. Neem b.v. het verhaal van de Simson die een leeuw in tweeën scheurt. Toen was Simson de held, nu zou Simson vervolgd worden.

Vaak worden de pachters in de wijngaard aangehaald, die moesten een wijngaard beheren, bewerken, ervoor zorgen. Maar het wordt er een beetje met de haren bij gesleept, zij pasten in feite op een bedrijf, het eigendom van de baas.
Oude testament: Bekend is Gen 1: 28: “en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde, over al het kruipend gedierte, dat op aarde kruipt” Dan nog Gen 2: 15: “God zette de mens in het hof van Eden, om die te bouwen en te bewaren”. Bouwen en bewaren, redelijk duidelijke opdracht.

Zorg voor aarde – maar in feite staat er heerschappij over de aarde.
Heers over de dieren, niet ervoor zorgen. De natuur wordt niet als goddelijk beschouwd, niet heilig. Wel, als je het goed leest, staat er respect. Ga respectvol met dieren om. Geen loflied op de aarde, wel loflied op de schepper ervan.
Zo is vaak wel uitgelegd: “God is de schepper, eigenaar van alles, wij worden geacht daarop te passen, het is niet van ons. Het is ons toevertrouwd, theologisch goed bedacht.

Termen als heelheid van de schepping, zorg voor de aarde, staan niet in de bijbel, die komen uit meerdere concilies, daar zijn ze geformuleerd.
Het eerste alarmerende rapport over de toestand van de aarde kwam in 1971 uit, het Rapport van Rome. Grenzen aan de groei. Gelukkig zijn hier veel christenen bij betrokken geweest. Het was de eerste waarschuwing tegen onbegrensde groei, tegen uitputting.

Het thema vanavond:
De ongelofelijke aanslag op de schepping Gods. Wat is onze verantwoordelijkheid, wat kunnen wij doen? Wat kan je als individu doen? Wat helpt dat?
Vervolgens nam Jan Vlaming het stokje over. Hij had (van zijn dochter geleerd!) een hele mooie manier om iedereen zijn/haar mening te laten geven. “Speed daten” , in één minuut, aan een ander jouw visie geven. Daarna, een plaatsje opschuiven en aan die persoon, weer binnen 1 minuut je mening geven. En dat 8 keer.
Het resulteerde in een gezellig kippenhok!
Uiteindelijk moest iedereen op zo’n plakkend notitieblaadje zijn of haar twee meest belangrijke punten opschrijven.

Meest voorkomende opmerkingen:
-veel minder kleding kopen, alleen duurzame kleding (en shoppen in de eigen kledingkast).
-eten, drinken vooral lokaal kopen, minder vlees, minder verpakte etenswaren.
-minder vliegen, minder km met auto, fietsen!
-innoveren
-kopen bij kringloopwinkels; speelgoed, meubels
Daarnaast ook nog wat “losse meningen”, zoals:
-Inleveren: niks ervan!
-Soberheid is saai
-Milieuorganisaties vliegen zelf de hele wereld rond, vreemd!

Kortom, wij hebben de wereld deze avond niet kunnen verbeteren, maar zeker inspiratie opgedaan om duurzamer, meer als goede rentmeesters te leven.

Hartelijke groet
Aart