‘Little acts, great love’

Het is met diaconaat als met alles wat wij in de kerk hooghouden: iedereen die deel is van onze gemeenschap wordt erdoor geraakt, en hopelijk geïnspireerd. Sinds mijn aantreden is die ‘dienstbare’ tak van ons gemeenteleven ook formeel deel van de opdracht aan de predikant. Want 30% van mijn werk wordt uit diaconaal geld betaald. En dat is bijzonder.
Want die pot is bedoeld, en door mensen gevuld, om uit te geven aan diaconaal werk, aan hulp, aan barmhartigheid zeggen we dan op zijn ‘kerks’. En dan rijst de vraag als vanzelf: ‘wat is dat dan, barmhartigheid’’, en ‘hoe doe je dat’?

We kennen in de kerk de ‘zeven werken van barmhartigheid’ die gebaseerd zijn op in de ‘bergrede’ in het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 5). Daar gaat het niet om beleidsnota’s of om ambtsdragers. De ‘werken van barmhartigheid’ zijn een richtlijn voor iedere mens om mee te leven. En dan gaat het telkens om de vertaling naar het gewone leven, vaak in kleine dingen. ‘Little acts, great love’…. een klein gebaar, kleine acties, zijn groot in hun uitwerking, groot in liefde. Een klein gebaar kan een groot verschil maken.
De werken van barmhartigheid zijn een aansporing om daarover na te denken: hoe doe je dat, barmhartig zijn, in kleine gebaren, in deze tijd. En ik daag u uit bij ieder van de zeven voor uzelf iets concreets te bedenken om te doen, hoe klein het ook mag zijn. Een groep jongeren deed dat al eens, en hun ideeën zet ik erbij, om u op ideeën te brengen. En steeds gaat het dan om die ‘little acts, great love’… kleine gebaren met een groot effect. Want denk vooral niet te snel: ‘het stelt niks voor’, of het is toch ‘heel gewoon’. Wie (als ik) ooit ernstig ziek is geweest kent uit ervaring de kracht van een kaartje, ook al staat er niet meer op dan een naam, of ‘ik denk aan je’. Om maar een voorbeeld te noemen.

De zeven werken van barmhartigheid:

1.
De hongerigen spijzen
vrijwilliger zijn bij de voedselbank
2.
De dorstigen laven
mensen die ‘dorsten naar aandacht’ bezoeken
3.
De naakten kleden
kleding niet wegdoen, maar wegschenken
4.
De vreemdeling herbergen
niet meedoen aan negatieve opmerkingen over ‘buitenlandse’ Nederlanders
5.
De zieken bezoeken
niet vergeten wie lang ziek zijn, en blijven bezoeken of een kaartje sturen
6.
De gevangenen bezoeken
Amnesty ondersteunen, en meedoen aan de schrijfacties
7.
De doden begraven
stilstaan bij het verdriet om de dood, een kaartje sturen

Ik houd mij aanbevolen – per e-mail – voor wat u zelf bedenkt bij de ‘werken van barmhartigheid’. Er kon maar zo een mooi lijstje ‘little acts’ uit voortkomen met tips voor een volgende Aanwijzer.

Ds. Corrie