Van de dominee

“JEZUS IS JARIG!” – Je mag meedoen!
Kerstspel voor kinderen – 24 december 19.00 uur
Voor alle kinderen in de basisschool leeftijd organiseren we opnieuw een kerstspel op kerstavond. En alle kinderen die dat leuk vinden (ook als je niet in Schermerhorn woont) mogen meedoen. Er zijn dit jaar detectives die op zoek gaan naar het ‘koningskind’ dat is geboren. Zoek je dat in een paleis? (we vragen het koningin Máxima) Of toch liever bij de regering? (zou Mark Rutte het dan weten?) We vieren de verjaardag van dit koningskind, natuurlijk met taart! We oefenen een paar keer van tevoren. Wil je meedoen, dan horen we dat heel graag. Kinderen die mee willen doen kunnen zich (laten) opgeven bij Elly Laan
De repetitietijden zijn steeds van half 2 tot 3 uur op: woensdag 11, vrijdag 13, vrijdag 20 en maandag 23 december, in de Rooms Katholieke Kerk op het Hornplein in Schermerhorn. Daar is ook de viering op kerstavond.

Avondgebed op oudejaarsavond
Na alle opmerkingen en afwegingen die gemaakt zijn de afgelopen maanden over het al dan niet voortzetten van de kerkdienst op oudejaarsavond heeft de kerkenraad in goed overleg besloten de dienst voort te zetten als ‘avondgebed’. Dat betekent dat het om een wat verkorte dienst zal gaan, waarin gemeenteleden zullen voorgaan. Een aantal mensen heeft al te kennen gegeven bereid te zijn die taak op zich te willen nemen. Praktisch betekent dit dat voor deze dienst geen voorganger nodig is. De bedoeling van het samenkomen van gemeenteleden op oudejaarsavond is vooral samen omzien en vooruitkijken, in een moment van bezinning, en gebed. Daarin zal het nieuwe ‘avondgebed’ zeker voorzien.

‘Bakkie doen met de dominee’
Vanaf januari zullen we met enige regelmaat bijeenkomsten organiseren onder deze titel. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen in de hele gemeente, maar worden steeds in een ander dorp georganiseerd. Woont u bijvoorbeeld in Stompetoren? Dan bent u ook van harte welkom bij een koffie-middag, of -ochtend in Grootschermer, of in Oterleek. En woont u in Schermerhorn? Dan zien we u ook graag voor ‘een bakkie’ in Driehuizen, of in Stompetoren. Wij zijn nu eenmaal een streekgemeente met meerdere dorpen. En dan is het ook goed als we in alle dorpen samen aanwezig zijn. En als vervoer voor u lastig is dan kunt u vast ook met iemand meerijden. In de Aanwijzer van januari vindt u de data, met de plaatsen waar we bij elkaar gaan komen.

Gaat de dominee al met pensioen?
Het korte berichtje in het verslag van de kerkenraad in de vorige ‘Aanwijzer’ leidde tot wat vragen. Dus ter verheldering: nee, ik ga nog niet met pensioen. De aanleiding voor het gesprek in de kerkenraad was dat mijn AOW-leeftijd door het recente pensioenakkoord met maar liefst 11 maanden is vervroegd. En daar hadden we niet op gerekend. Mijn AOW gaat nu in op 16 december 2021, op een moment dat ik net 3 jaar in deze gemeente predikant zal zijn. In de kerkenraad is afgesproken dat we in de herfst van 2020, een jaar voor die officiële AOW-datum, bespreken of doorwerken daarna aan de orde kan zijn. Omdat stoppen met werken in de gemeente ook betekent dat ik andere woonruimte moet zoeken is het wel goed een jaar van tevoren het onderwerp op de agenda te zetten. Dan is voor iedereen tijdig duidelijk waar we aan toe zijn. Vandaar.

‘Het staat anders….’
En dat klopt. Na gesprek hierover in de kerkenraad is afgesproken dat in onze beide kerken de kanselbijbel niet langer op de tafel ligt, maar op de kansel (Schermerhorn) of de staande lessenaar (Stompetoren). Op die plaats wordt nu zowel gelezen als gepreekt. Daarmee krijgt de ‘Dienst van de Schrift’ letterlijk een eigen plaats in de dienst, en wordt het lezen en het overwegen niet uit elkaar gehaald door dat op verschillende plaatsen te doen (Schermerhorn). Hiermee komt in beide kerken meer ruimte vrij op de tafel voor de viering van het Avondmaal, voor het delen van gebeden, mededelingen, collecten, e.d. De tafel is de centrale plaats waar wij met elkaar delen en gemeenschap vieren. Vanuit die gedachte kwamen dus ook de kaarsen die op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voor de gestorvenen werden aangestoken, òp de tafel te staan. Al eerder werden in beide kerken het doopvont en de paaskaars bij elkaar geplaatst. Wij dopen bij het licht van Pasen. Beide symbolen – doopvont en paaskaars – vertellen het verhaal van Gods trouw aan mensen over de grenzen van de dood heen, en horen dus bij elkaar.

Kaarsjes branden in Stompetoren
Er is een speciaal meubeltje ooit gemaakt voor de kerk in Stompetoren, waarop brandende kaarsjes kunnen worden neergezet. Sinds de laatste ‘kliederkerk’ staat dat meubeltje ‘beneden’ op een goed toegankelijke plek in de kerk. U kunt als u wilt nu heel eenvoudig voor of na de dienst hier een lichtje aansteken, om wat voor persoonlijke reden dan ook. Boven de kaarsjes komt eerdaags een afbeelding te hangen van ‘de blauwe duif’ van Pablo Picasso. U kent hem vast van de vele kaarten die met deze afbeelding te koop zijn. We vonden het een mooi en modern beeld, van vrede en uitzicht, dat past bij het licht, en ook ruimte biedt voor niet-gelovige mensen die de kerk bezoeken.

Voor de Advent
Van zondag tot zondag groeien wij de komende weken toe naar het Kerstfeest, steeds met één kaarsje tegelijk groeien we mee met het licht. We zijn in verwachting. ‘Advent’ komt van ‘advenire’, dat betekent ‘wat nadert’, ‘dat wat komen gaat’. In de liturgie vind je die verwachting ook terug. In de Adventsweken zingen we niet het ‘gloria’, we houden als het ware onze adem in tot het kerstfeest, en ook sommige teksten zijn aangepast aan deze tijd van het jaar. U krijgt deze weken dan ook een aangepast liturgieboekje uitgereikt.