Gelezen in…

…het Parochiemagazine en het Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Schermerhorn
door Adri V-K


Afscheidsviering Schermerhorn
Op 15 januari is het streven om de laatste viering te houden en de kerk officieel aan de eredienst te onttrekken. Overal krimpen kerken in, vergrijzen, verminderen en sommigen worden zelfs gesloten Ikzelf geloof dat de kerk veel te bieden heeft en dat de boodschap van Christus mensen kan verlichten, moed en kracht geven, bij elkaar kan brengen en in staat stellen elkaar te dienen en te beminnen.
Daarvoor is geen gebouw nodig, maar wel geloof, goedheid en saamhorigheid. Dit heb ik hier in Schermerhorn gezien: hoe jullie om elkaar geven, voor elkaar zorgen en voor elkaar bidden.
De kerk wordt weliswaar verkocht en aan de eredienst onttrokken, maar het geloof en de geest om er voor elkaar te zijn gaat verder.

Pastoor Marcelo

Schermerhorn zo 15 jan. 10.00 uur laatste viering in de R.K. kerk
Schermerhorn zo 5 febr. 10.00 uur In de Horn o.l.v. Parochianen ‘Koor’

Vanaf februari zal er maandelijks op de eerste zondag van de
maand een viering zijn in de Horn (Hornplein)

Als er muren

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien, 
als we moed hebben, 
help ons dan ze ook te maken: 
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen
Harmke Heuver