Van de voorzitter – april 2020

De dreiging van besmetting met het coronavirus heeft veel kerkelijke activiteiten stilgelegd. De wekelijkse diensten zijn tot 1 juni afgelast. Alle bijeenkomsten van werkgroepen, gespreksgroepen, cantorij en gemeentevergaderingen gaan voorlopig niet meer door. Ook de kerkenraadsvergadering is tot die datum afgezegd. Alle absoluut noodzakelijke handelingen die door de kerkenraad genomen moeten worden zullen we in telefonisch overleg doen. Het is een moeilijke tijd om met elkaar in contact te blijven. De wijkteams hebben al extra activiteit afgesproken. Veel zal telefonisch gebeuren en ook wel schriftelijk.

Een kaart sturen of brief schrijven komt weer naar voren als middel om contact met elkaar te houden. “Denk een beetje om elkaar” horen we van regeringswege. Een opmerking die door onze wijkteams al uitgevoerd werd en nu met extra inzet gedaan wordt. Laten we hopen dat we na 1 juni de draad weer op kunnen pakken. Door onze dominees, Marius en Corrie, wordt al nagedacht over hoe we dat vorm zullen geven.

Het herstel van Corrie verloopt voorspoedig. Na de zware, tegenvallende operatie die zij moest ondergaan is het herstellen verrassend goed. Inmiddels is zij weer thuis en kan ze de komende weken aansterken. Zij appt mij het volgende: ‘Nog een week of drie tot ik weer alles mag gaan doen. Het gaat toch ook wel drie weken duren voordat het laatste onderzoek gedaan is. Pas dan is min of meer duidelijk hoe het ervoor staat. Tot dan houd ik mij heel goed aan de coronarichtlijn: geen bezoek, en als ik en stukje ga wandelen, houd ik zeer veel afstand…. Er is van alle kanten zeer veel medeleven – en dat is heel lief en bijzonder – dat het ook snel teveel dreigt te worden. Voor nu mijn hartelijke groet en dank voor jullie meeleven.’ Tot zover onze dominee.

Inmiddels weet ik dat zij in overleg is met Marius en meedenkt in allerlei activiteiten. Vanuit de diaconie is het plan opgevat om de paasboekjes van de Open Deur naar alle gemeenteleden te sturen. We zijn gewend dat zij bij Palmpasen bij de uitgang van de kerk uitgereikt worden. Dat gaat nu niet meer, want er is geen dienst. Dus het plan wordt uitgevoerd om het rond te brengen. Een mooi initiatief! Vandaag werden wij blij gemaakt met een bosje tulpen en een kerkelijke groet van de ouderlingen. Geweldig dat er zo gewerkt wordt aan het onderhouden van het contact met gemeenteleden.

Onze dominee Marius heeft het plan opgevat om de diensten in de stille week, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en de Paasmorgendienst, in sterk verkorte vorm op film te zetten en dat per e-mail aan al onze gemeenteleden te sturen zodat we op die dagen vanuit de eigen gemeente de paascyclus kunnen meebeleven. De opnames zullen gemaakt worden in de kleine kerk op het Westeinde en er zijn een paar mensen gevraagd om er vorm aan te geven. De opnametijd zal tussen 10 en 15 minuten zijn. Ik kan er nog niet alles over melden omdat er veel nog afgesproken moet worden. Maar het gaat wel gebeuren! Ik kijk ernaar uit!

Met een hartelijke groet en blijf gezond,
Peter
Voorzitter Kerkenraad