Revalidatievakantie

Deze zomer begint voor mij opnieuw met een heupoperatie. Een heup is het grootste gewricht dat een mens heeft. Precies een jaar na mijn rechter- is nu mijn linkerheup aan de beurt. Hetzelfde BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam en dezelfde vertrouwde chirurg.

Alles verloopt die maandag zeer voorspoedig en ik word vorstelijk behandeld. Deze keer krijg ik een morfinepompje dat ik naar behoefte in werking kan stellen. Na twee dagen rijdt de taxi voor, die me met rolstoel en al naar het oude verpleeghuis vlak bij het ziekenhuis brengt. De fysiotherapeut geeft oefeningen en met de rollator kan ik met het mooie weer heerlijk naar buiten. Beneden in de hal krijg ik zomaar een lekker klaargemaakt bakje aardbeien met slagroom, want het is hier de week van het fruit. In mijn eenpersoonskamer kan ik zaterdagochtend met mijn smartphone voluit meezingen met het programma op YouTube ‘Zing als vanzelf’. Daar kikker ik echt van op. De volgende ochtend volg ik via Kerkdienst Gemist onze eigen kerkdienst uit de Schermer. Een uurtje later loop ik die zondag een rollatorrondje om iedereen gedag te zeggen, want ik mag dan ook al weer naar huis.

Lees verder “Revalidatievakantie”

Van de voorzitter

Er komt een klein feestje aan. Op 17 september gaan we eens op een andere locatie op “kerkreisje”. Eens iets samen doen buiten de kerkdienst om. Dat is echt een tijd terug dat we dat mee mochten maken. Op blz 13 staat een uitgebreide uitnodiging. Ik hoop dat we de moeite voor elkaar nemen om dit reisje samen te vieren. Na coronatijd komen allerlei activiteiten weer op gang. Het lijkt allemaal weer snel te wennen dat alles weer kan. Maar toch is het de factor tijd die allerlei veranderingen laat zien. Binnenkort is ds Marius alweer een jaar onze predikant. Ook dat lijkt al weer heel vertrouwd. De factor tijd is bij de voorbereiding van de Floordienst wel echt zichtbaar. Misschien voor het laatst, vanwege de sluiting van de RK kerk in Schermerhorn.. Toch zou het fijn zijn dat er in het dorpsfeest ergens ruimte blijft voor de aanwezigheid van de kerk in onze leefwereld. Op welke wijze blijven we zichtbaar in de dorpen? Door het jaar heen zal onze kerkenraad ook nagaan, hoe gaat het met de bemensing van ons eigen kerkbestuur. Treden er ambtsdragers terug, of is het nog uitdagend genoeg om nog een paar jaar verantwoordelijkheid te kunnen dragen in het bestuur, of vragen we jou erbij?

Lees verder “Van de voorzitter”

Van de predikant

Voorzichtig laten we de zomer achter ons, hoewel het weer ook plotseling om kan slaan natuurlijk. En wie weet, is er dan die langverwachte regen. Op de kalender begint gewoon op een dag de herfst vanwege de stand van de aarde t.o.v. de zon. Zo ook telt het kerkelijk jaar verder met zondagen door het jaar, tot we aangeland zijn bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we dit jaar nog de gedachtenis van onze overledenen zullen vieren. Volgend jaar gaan we naar de eerste zondag van november, om beter aan te sluiten bij andere kerken en de samenleving als geheel. De zomer is een tijd waarin het meestal wat rustiger is met kerkenwerk. Niet of veel minder vergaderen en meer tijd – in elk geval wat de dominee betreft – voor studie. Verder heb ik een ronde langs de andere ambtsdragers van onze gemeente gemaakt. Het is goed om gewoon eens even de tijd te nemen om te vragen hoe het gaat met de mensen die een ambt bekleden. Natuurlijk ben ik de notulist niet vergeten. Omgekeerd wordt er ook met de predikant een jaargesprek gehouden om aan hem te vragen hoe de vlag er bij hangt.

Lees verder “Van de predikant”

Concert met orgel en hobo in Stompetoren

Zondagmiddag 16 oktober om 15 uur wordt in de kerk in Stompetoren een concert gegeven door Tjeerd van der Ploeg, orgel, en Esther van der Ploeg, hobo. Dit is in het kader van een serie van zes Leeghwaterconcerten op de monumentale orgels in onze regio. Het is de bedoeling dat bij elk van deze concerten het orgel bespeeld wordt in combinatie met een ander muziekinstrument of  andere presentatie. En in Stompetoren is er dan ook nog sprake van een andere combinatie: de muzikanten zijn dochter en vader!

Lees verder “Concert met orgel en hobo in Stompetoren”

Bidden aan Tafel

Het oudste teruggevonden gebed dat werd gebeden als de maaltijd werd gevierd in de christelijke bijeenkomst stamt uit ongeveer 100 en wordt het Didachè-gebed genoemd. Zo heet het geschrift namelijk waarin het voorkomt.

Dat gebed heeft al een tamelijk uitgebreid karakter. Het beperkt zich niet, in navolging van de joodse gebruiken bij de sabbats- en feestmaaltijden, tot het uitspreken van een eenvoudige, korte zegen. Jezus beperkt zich wèl tot het uitspreken van een korte zegen over brood en de beker, aldus de evangeliën. Er was kennelijk behoefte dat toch een beetje uit te breiden. Zoals ook bij het uitbrengen van een toost bij een bruiloftsdiner de vader van de bruidegom ook méér woorden gebruikt dan alleen ‘van harte gefeliciteerd en smakelijk eten’. Zo raakte ook de enkelvoudige zegen bij de maaltijd meer en meer aangekleed.

Lees verder “Bidden aan Tafel”

Van de predikant

Voorzichtig laten we de zomer achter ons, hoewel het weer ook plotseling om kan slaan natuurlijk. En wie weet, is er dan die langverwachte regen. Op de kalender begint gewoon op een dag de herfst vanwege de stand van de aarde t.o.v. de zon. Zo ook telt het kerkelijk jaar verder met zondagen door het jaar, tot we aangeland zijn bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we dit jaar nog de gedachtenis van onze overledenen zullen vieren. Volgend jaar gaan we naar de eerste zondag van november, om beter aan te sluiten bij andere kerken en de samenleving als geheel.

Lees verder “Van de predikant”

Drie oude verhalen door kunstenaars tot leven gebracht

Schilderen met woorden in de kerk van Stompetoren

Sara mocht het niet weten en niemand mocht erbij zijn. Maar wat deden die oude vader en zijn jonge zoon die dag daar in de verte op die berg?

Op 15 mei vertelt Guus Kuijer, schrijver van o.a. ’De Bijbel voor ongelovigen’, het verhaal over het offer van Abraham en Isaak uit Genesis 22, gezien door de ogen van Sara. Sara vertelt hoe Abraham en zij zich hadden moeten aanpassen in het vreemde land waar ze terechtgekomen waren. Hoe ze zelfs hun namen hadden moeten veranderen.

Lees verder “Drie oude verhalen door kunstenaars tot leven gebracht”

Van de predikant

Terugblik en het verruimen van onze blik

Half mei hadden we Guus Kuijer te gast in ons kerkgebouw in Stompetoren. Hij had een prachtig verhaal over het offer van Abraham (Genesis 22), waarbij hij de innerlijke stem van Sara vertolkte. Dat is tenminste de manier waarop ik onder woorden breng wat hij in de verhalen die hij voortbouwend op Bijbelse verhalen vertelt: de innerlijke stem van één van de hoofdrolspelers tot klinken brengen. Natuurlijk de innerlijke stem zoals hij zich verbeeldt dat die zou kunnen hebben geklonken. Zo’n innerlijke stem stelt vaak vragen bij wat vanzelf lijkt te spreken. Die stem houdt zich niet aan regels en wetten, of uiterlijke regels van fatsoen; we weten het allemaal als we ons oor te luisteren leggen bij onze eigen innerlijke stem. Het is het vaak ongezouten commentaar op de gebeurtenis waar we in betrokken zijn. Vaak durven we dat niet hardop te zeggen.

Lees verder “Van de predikant”

Ds. Corrie overleden

We zijn verdrietig door het overlijden van onze voormalige predikant ds. Corrie van Duinen. Hieronder vindt u de overlijdensadvertentie van onze gemeente.

Het paastasje

Daar was hij dan. Nadat het idee was geboren om producten te laten maken door mensen met een beperking, zijn we als commissie aan het werk gegaan. Want ja, hoe pak je zo iets nu aan en welke instellingen kunnen er iets voor ons betekenen. Al pratende kwamen we aan bij instellingen die we konden vragen om bv. een mooie kaart te maken van geschept papier, speciale kaarsjes voor de Pasen, een keramiek figuurtje en niet te vergeten het paasbrood en paaslam.

Lees verder “Het paastasje”