Veldboeket

De deuren van het Zwethuis staan wagenwijd open. Het is een warme augustusavond.

De linkerhand van Linda klemt stevig om de eerste dikke bloemenstengel. Haar vaardige rechterhand steekt steeds een nieuwe bloem schuin toe, terwijl haar vingers de onderste bladeren bijna ongemerkt van de stelen ritsen. Ondertussen draait haar steeds voller wordende hand om en om. De grote zonnebloemen draait ze met de kop naar het midden.

“Veldboeket” verder lezen

Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur. Hij leest een stukje uit een boekje over ‘Geloven in de Classis’

Actiepuntenlijst

-Verjaringstermijn grond schuurtje achter het Zwethuis. De buren hebben in een mail van 29 juli 2019 bevestigd dat zij geen aanspraak maken op het eigendom van de grond achter het Zwethuis. Het momentele gebruik van de aanbouw wordt gedoogd door de PKN te Schermer. De buren verklaren dat zij eventuele nieuwe bewoners erop zullen wijzen dat zij eveneens geen aanspraak kunnen maken op de grond.

“Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 september 2019” verder lezen

Kort verslag kerkenraadvergadering 9 juli 2019

Welkom: De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.35 uur. Hij leest een column van René de Reuver voor over ‘Inspirerende jongeren’.

“Kort verslag kerkenraadvergadering 9 juli 2019” verder lezen

Huiskamerkring Goud op stap

We hadden afgesproken om op 16 mei bij elkaar te komen. Op diezelfde middag kwam Ring Alkmaar bij elkaar in Sint Pancras. Een themabijeenkomst waar alle naburige protestantse kerken voor uitgenodigd waren. Als zoekers, zieners en zeggers sprak het onderwerp ons wel aan: ‘Christelijke spiritualiteit in de Protestantse Kerk’. Bovendien was een van de sprekers onze ‘buurman’ Ds. Niels Gillebaard uit Graft-De Rijp. Toen was de beslissing gauw genomen en kon ik onze gespreksgroep opgeven voor de erbij aangeboden broodmaaltijd.

“Huiskamerkring Goud op stap” verder lezen

Van kaartenbak tot authenticatiesleutel

Afscheid van 9 jaar kerkelijk bureau

Ledenadministratie

Het was in 1911 wel even wennen voor ons kerkelijk bureau toen het systeem van de ledenadministratie op de schop ging. In zijn eentje probeerde Wil de overstap van de kaartenbak naar het nieuwe digitale systeem te doorgronden.

Hij werd lokaal beheerder van het LRP (Leden Registratie Protestantse kerk).

Vanuit de Pastorale raad bezocht ik af en toe met Wil de voorlichtingsavonden daarover.

“Van kaartenbak tot authenticatiesleutel” verder lezen

Huiskamerkring Goud bijeen op 14 maart

We kwamen met z’n tienen bij elkaar. De Nashville verklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in Nashville (USA) is opgesteld en nu in het Nederlands vertaald is. De kern van de verklaring spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en transgenderisme. Het heeft voor nogal wat beroering gezorgd in ons land. Het is voor ons onbegrijpelijk en pijnlijk dat medechristenen in deze tijd in ons land nog zo hard oordelen over medemensen. Hoewel enkele predikanten uit de PKN hun handtekening hieronder hadden gezet sprak de landelijke PKN leiding zich juist uit tegen deze verklaring.

“Huiskamerkring Goud bijeen op 14 maart” verder lezen

Waar spraken zij over? De gespreksgroep 55+ aan het woord

Op zondagavond 10 maart waren we met z’n twintigen bij elkaar in het huis van Karel en Mieneke.

Het thema van gesprek was ‘Hoe jezelf iets van het leven kunt maken(of toch niet)’, de protestantse lezing gehouden door Ben Tiggelaar op 31 oktober 2018.

“Waar spraken zij over? De gespreksgroep 55+ aan het woord” verder lezen

Huiskamerkring Goud

Omdat we op 15 november als gespreksgroep naar de classicale bijeenkomst in Broek op Langedijk zijn geweest, was onze huiskamerkring verzet naar 16 januari 2019.
Jeanne ontving ons hartelijk. We waren met z’n achten. Hans en Alie hadden zich voorbereid als gespreksleider. Het thema was een tijdsbeeld n.a.v. het boek ‘Het goede leven’ van Annegreet van Bergen. Zij hadden het met een glimlach van herkenning gelezen.

“Huiskamerkring Goud” verder lezen

Koffie met de nieuwe dominee

Elkaar wat beter leren kennen bij een kop koffie, of thee. Dat is de bedoeling van deze ontmoetingen. Iedereen is van harte welkom, of u nu wel of niet ‘kerks’ bent, wel of niet protestant, of gewoon benieuwd naar deze nieuwe dominee.
Ik ben in ieder geval benieuwd naar de mensen van deze gemeenschap, wie u ook bent, en nodig u van harte uit voor een van deze bijeenkomsten. Graag tot ziens! 

Met hartelijke groet, ds. Corrie van Duinen

“Koffie met de nieuwe dominee” verder lezen

Terugblik Taizé-viering 21 oktober

Op zondag 21 oktober 2018 heeft de Taizé-werkgroep in de O.L. Vrouw Geboortekerk te Schermerhorn een Taizé-viering georganiseerd met het thema “Wachten”. 25 Belangstellenden hebben deelgenomen aan een sfeervolle viering van een klein uur met elementen uit Taizé zoals:

“Terugblik Taizé-viering 21 oktober” verder lezen